AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

Aktın növü: KONSTİTUSİYA QANUNU
Qəbul edildiyi tarix: 24.12.2002
Qeydiyyat nömrəsi: 405-IIKQ
Adı: Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimad məsələsinin həll edilməsi hüququnun əlavə təminatları haqqında
Rəsmi dərc edildiyi mənbə: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu № 01 Dərc olunma tarixi 31-01-2003 Maddə nömrəsi 19
Qüvvəyə minmə tarixi:
Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu:
Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi: 11200212240405
Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix:


Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimad məsələsinin həll edilməsi hququnun əlavə təminatları haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYA QANUNU

 

Bu Konstitusiya Qanunu Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin birinci hissəsinin 14-c bəndində əks etdirilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimad məsələsinin həll edilməsi hququnun həyata keirilməsi n əlavə təminatların yaradılması məqsədi ilə qəbul edilir.

Maddə 1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qarşısında hesabatı

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti hər il Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin yaz sessiyasının beşinci iclasında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin fəaliyyəti haqqında hesabat verir.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən sorğu gndərilməsi

2.1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə onun səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərə dair sorğu ilə mraciət edə bilər.

2.2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sorğusuna cavab Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetini təmsil edən səlahiyyətli şəxs tərəfindən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin iclasında bir aydan gec olmayaraq təqdim edilir.

Maddə 3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin zvlərinə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının sorğuları

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının sorğularına cavab vermək n Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydaları ilə məyyən edilmiş hallarda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin zvləri Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin iclaslarında iştirak edirlər.

Maddə 4. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə etimad məsələsinin həll edilməsi hququnun məhdudlaşdırılması

4.1.Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimad gstərilməsi məsələsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və ya Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının sekiləri gnnə 6 aydan az qaldıqda mzakirəyə ıxarıla bilməz.

4.2. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimad gstərilməsi məsələsi eyni məsələyə dair birinci mzakirədən yalnız 6 ay kedikdən sonra təkrarən yenidən mzakirəyə ıxarıla bilər.

 

Heydər ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 24 dekabr 2002-ci il

№ 405-IIKQ