AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

03.11.2011

Qeydiyyat nömrəsi

680

Adı

Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında Təlimatın təsdiq olunması barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

12.11.2011

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

010.180.020

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

15201111030680

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

11.11.2011

 

 

2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının yeni Cinayət-Prosessual Məcəlləsi qəbul edildikdən sonra cinayət və digər hüquq pozmalar haqda məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması ilə bağlı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vəzifələrin icrası və təşkili üçün yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi də daxil olmaqla məqsədyönlü iş aparılmış, bir sıra normativ-hüquqi aktlar hazırlanıb icraya yönəldilmişdir. Həyata keçirilən bu və digər tədbirlər sayəsində prosessual qanunvericiliyin müddəalarına riayət edilməsində, cinayət xarakterli məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və onlara baxılması işində müsbət nəticələr əldə olunmuşdur.

Bu sahədə praktiki fəaliyyətdə ortaya çıxan və müasir dövrün tələblərindən irəli gələn bir sıra əlavə məsələlərin hüquqi tənzimlənməsinin vacibliyi, habelə  müstəntiqlərin, təhqiqatçıların və digər struktur xidmətlərin əməkdaşlarının səlahiyyətlərinin konkretləşdirilməsi və görülən işlərə nəzarət mexanizminin təkmilləşdirilməsi baxımından Nazirliyin 366 nömrəli 20 sentyabr 2003-cü il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş «Törədilmiş və ya hazırlanan cinayət və hadisələr barədə məlumatların daxili işlər orqanlarında qeydiyyatı, uçotu və yoxlanılması qaydaları haqqında» Təlimat yenidən işlənilmişdir.

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq «Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında» Əsasnamənin 3.1.7-ci və 5.3.6-cı bəndlərini rəhbər tutub,

 

QƏRARA ALIRAM:

 

1. «Törədilmiş və ya hazırlanan cinayət və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında» Təlimat təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının daxili işlər nazirinə, Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin, şəhər, rayon, xətt polis orqanlarının rəislərinə:

2.1. Təlimat aidiyyəti əməkdaşlar tərəfindən öyrənilsin və cari ilin sonunadək onlardan məqbullar qəbul olunsun;

2.2. cinayət və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması işinə nəzarəti həyata keçirən komissiyaların fəaliyyəti bu Təlimatda müəyyən edilmiş tələblərə uyğun təşkil edilsin.

3. DİN-in 20 sentyabr 2003-cü il tarixli 366 nömrəli və 07 dekabr 2004-cü il tarixli 494 nömrəli əmrləri qüvvədən düşmüş hesab olunsun.

4. Qərar respublika daxili işlər orqanlarında elan edilsin.

 

Nazir

 

general-polkovnik

Ramil Usubov

 


 

 

«Razılaşdırılmışdır»

 

Azərbaycan Respublikasının

Baş Prokurorluğu

 

«03» noyabr 2011-ci il

 

 

Baş Prokuror

I dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri

 

 

Zakir Qaralov

 

DİN-in 03 noyabr 2011-ci il tarixli

680 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

 

Törədilmiş və ya hazırlanan cinayət və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında

 

TƏLİMAT

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Təlimat Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə, «Vətəndaşların müraciətləri haqqında», «Rəsmi statistika haqqında», «Polis haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunlarına, Azərbaycan Respublikası Prezİdentinin 30 iyun 2001-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş «Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 3.1.7-ci bəndinə və digər normativ hüquqi aktlara uyğun hazırlanmaqla törədilmiş və ya hazırlanan cinayət (bundan sonra cinayət) və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydalarını, habelə onların icrasına idarədaxili nəzarət mexanizmlərini müəyyən edir. [1]

1.2. Bu Təlimatda aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur:

1.2.1. məlumatların qəbulu - cinayət və hadisələr barədə məlumatların alınması ilə bağlı hərəkətlərdir;

1.2.2. məlumatların qeydiyyatı - cinayət və hadisələr barədə daxil olan məlumatların hər birinə sıra nömrəsinin verilməsi və uçot sənədlərində onların qısa məzmununun əks etdirilməsidir;

1.2.3. məlumatların uçotu - cinayət və hadisələr barədə qeydiyyata alınan məlumatların sayının və xarakterinin, baxılmasının nəticələrininin müvafiq hesabat formalarında və məlumat banklarında əks etdirilməsidir;

1.2.4. məlumatlara baxılması - cinayət və hadisələr barədə məlumatlarda göstərilən faktların tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırılması və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində qərar qəbul edilməsidir.

1.3. Daxil olma formasına görə məlumatlar aşağıdakı qruplara bölünür:

1.3.1. fiziki şəxslər tərəfindən bilavasitə polis orqanlarına təqdim olunan və şifahi formada bildirilən məlumatlar (ərizə, şifahi məlumatın qəbul edilməsi barədə protokol);

1.3.2. fiziki və ya hüquqi şəxslərin telefon, faks, elektron poçt vasitəsi ilə, «102» xidmətindən daxil olan, habelə «Təhlükəsiz şəhər» avtomatik idarəetmə sisteminin müşahidə kameraları ilə qeydə alınmış məlumatlar;

1.3.3. kargüzarlıq qaydalarına uyğun olaraq poçt, kuryer və digər vasitələrlə daxil olan məlumatlar;

1.3.4. daxili işlər orqanları əməkdaşlarının müvafiq qaydada aldıqları məlumatlar.

1.4. Məzmununa və baxılma qaydalarına görə məlumatlar iki qrupa bölünür:

1.4.1. Cinayətlər barədə - Cinayət Məcəlləsi ilə cəza təhdidi altında qadağan olunmuş ictimai təhlükəli əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) əlamətlərini özündə əks etdirən və baxılmasının nəticələri üzrə prosessual qərar qəbul edilməsi zəruri olan aşağıdakı məlumatlardır:

1.4.1.1. fiziki şəxsin yazılı müraciəti və ya Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 204-cü və 293.3-cü maddələri ilə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən şifahi məlumatın qəbul edilməsi barədə protokol;

1.4.1.2. hüquqi şəxsin (vəzifəli şəxsin) məktubu, yaxud təsdiq edilmiş teleqramı, faks, elektron və digər formada müraciəti;

1.4.1.3. cinayətin törədilməsi və ya onun törədilməsinə hazırlıq faktına dair kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatları;

1.4.1.4. cinayət faktının (cinayətin əlamətlərinin) aşkarlanması və ya cinayət haqqında məlumatın əldə olunmasına dair daxili işlər orqanları əməkdaşının raportu;

1.4.1.5. şəxsin təqsirini könüllü boynuna alması haqqında ərizəsi və ya bu barədə tərtib olunmuş protokol;

1.4.1.6. Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 209.2-ci maddəsində göstərilən hadisələr barədə məlumatlar.

1.4.2. Hadisələr barədə - bu Təlimatın 1.3.2-ci bəndində göstərilən formada daxil olan və cinayətin əlamətlərinin mövcudluğunun yoxlanılması məqsədilə yerində ilkin araşdırma aparılması zəruri olan məlumatlardır. O cümlədən: [2]

1.4.2.1. şəxsin xəsarətlə müraciət etməsinə və ya daxil olmasına dair tibb müəssisələrinin məlumatları;

1.4.2.2. sağlamlığa zərər vurma ilə nəticələnməyən yol-nəqliyyat hadisələri barədə məlumatlar;

1.4.2.3. asayişin pozulması ilə bağlı məlumatlar;

1.4.2.4. təbii fəlakətlər, texnogen xarakterli qəzalar və digər fövqəladə hallar barədə məlumatlar;

1.4.2.5. rəsmi sənədlərin və ya avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanlarının itməsi barədə məlumatlar.

 

2. Cinayət və hadisələr barədə məlumatların qəbulu

 

2.1. Məzmunundan və daxil olma formasından, baş vermə yerindən və vaxtından asılı olmayaraq cinayət və hadisələr barədə məlumatlar növbətçi hissələr tərəfindən gün ərzində fasiləsiz qəbul edilir.

2.2. Şəxs cinayət barədə şifahi məlumat verdikdə bu haqda Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 204-cü maddəsinə müvafiq olaraq protokol tərtib olunur. Cinayət haqqında yazılı və ya şifahi məlumat verən 16 yaşına çatmış şəxsə bilə-bilə yalan xəbərçilik etməyə görə cinayət məsuliyyəti haqqında yazılı xəbərdarlıq edilir və o bunu öz imzası ilə  təsdiqləyir.

2.3. Cinayət barədə ərizə fiziki şəxs tərəfindən növbətçi hissəyə və ya müstəntiqə, təhqiqatçıya, yaxud təhqiqat orqanının digər əməkdaşına bilavasitə təqdim edildikdə və ya şifahi məlumatın qəbul edilməsi barədə protokol tərtib olunduqda müvafiq müraciət (protokol) növbətçi hissədə dərhal qeydiyyata alınır və şəxsə məlumatın qəbul edilməsini təsdiqləyən qəbz verilir.

2.4. Qəbz eyni qeydiyyat nömrəsi əks etdirilmiş əsas vərəqdən və kötükdən ibarətdir (Təlimata 3 nömrəli əlavə). Əsas vərəqdə ərizənin qəbul edilmə tarixi və vaxtı, qəbul edən əməkdaşın və müraciət edənin soyadı və adı, kötük hissəsində isə bu məlumatlardan əlavə müraciətin qısa məzmunu göstərilir. Əsas vərəq ərizəçiyə təqdim edilir və o, vaxtı və tarixi göstərməklə qəbzi alması barədə kötük hissəni imzalayır.

2.5. Qəbz kitabça şəklində tikilir və növbətçi hissədə saxlanılır. İstifadə olunduqdan sonra kötükləri ilə birlikdə dəftərxanaya təhvil verilir.

2.6. Saxta imza ilə imzalanmış, yaxud uydurma fiziki şəxs adından yazılmış (texniki rabitə kanalları ilə ötürülmüş) cinayətlər haqqında ərizə və ya digər məlumatlar cinayət işinin başlanması üçün səbəb ola bilməz. Bu ərizə və məlumatlarda əks olunan hallar aparılmış araşdırma zamanı öz təsdiqini tapdıqda təhqiqat orqanının əməkdaşı rəisə raportla müraciət edir və həmin raport 1 nömrəli kitabda qeydiyyata alınaraq müvafiq qərar qəbul olunur.

2.7. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər barədə anonim məlumatlar cinayətlərin qarşısının alınması və ya açılmasında istifadə edilməsi məqsədilə əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən struktur qurumlara həvalə olunur.

2.8. Anonim olmasından asılı olmayaraq CPM-in 209.2-ci maddəsində göstərilən hadisələr barədə hər bir məlumat 1 nömrəli kitabda qeydiyyata alınıb araşdırılır və zəruri tədbirlər görülür.

2.9. İstintaq zamanı qeydiyyatda olmayan cinayətlər haqqında verilmiş şifahi məlumat istintaq hərəkəti protokoluna yazılır, eyni zamanda müstəntiq və ya təhqiqatçının raportu, yaxud zərərçəkmişin ərizəsi (şifahi məlumatın qəbul edilməsi barədə protokol) əsasında sənədləşdirilir. Təhqiqat orqanının hər hansı əməkdaşı öz səlahiyyətlərini icra edərkən cinayətin əlamətlərini aşkar etdikdə onun qarşısının alınması və açılması üçün ilk növbədə təxirəsalınmaz tədbirlər görməli, həmçinin növbətçi hissəni məlumatlandırmalı və ya orqan rəisinə raportla məruzə etməlidir.

2.10. Polis əməkdaşı xidməti ərazidə və ya onun hüdudlarından kənarda cinayət və hadisələr barədə verilən məlumatları qəbul etməli, aidiyyəti ərazi polis orqanına ötürməli və dərhal xidmət etdiyi orqanın rəisinə məruzə etməlidir.

2.11. Baş Mühafizə, Baş Dövlət Yol Polisi idarələrinin, İnzibati həbs olunanların saxlanılma məntəqəsinin və Yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün müvəqqəti təcridetmə mərkəzinin növbətçi hissələrindən şəhər, rayon, nəqliyyatda polis orqanlarına aşağıdakı məlumatlar ötürülür:

2.11.1. mühafizə olunan obyektə kənar şəxslərin daxil olması ilə bağlı mühafizə siqnalizasiya cihazlarının işə düşməsi;

2.11.2. ölümlə və ya sağlamlığa zərər vurma ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisələri, nəqliyyat vasitələrinin talanması və ya talama məqsədi olmadan qaçırılması;

2.11.3. inzibati həbs olunanlar və yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilmiş cinayətlər barədə.

 

3. Cinayət və hadisələr barədə məlumatların qeydiyyatı və uçotu

 

3.1. Bu Təlimatın 1.4.1. bəndində göstərilən cinayətlər barədə məlumatlar növbətçi hissənin əməkdaşları tərəfindən «Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər barədə məlumatların qeydiyyatı» kitabında (bundan sonra 1 nömrəli kitab) qeydə alınır (Təlimata 1 nömrəli əlavə).

Bu Təlimatın 1.4.2. bəndində göstərilən, o cümlədən rabitə və digər texniki kanallar ilə daxil olan məlumatlar «Hadisələr barədə rabitə və digər texniki vasitələrlə daxil olan məlumatların qeydiyyatı» kitabında (bundan sonra 2 nömrəli kitab) qeydə alınır (Təlimata 2 nömrəli əlavə).

Cinayət və hadisələr barədə DİN-in aparatının əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən qurumlarına, Bakı şəhər BPİ-yə və Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinə daxil olan məlumatlar ərazi aidiyyəti üzrə şəhər, rayon, nəqliyyatda polis orqanlarının növbətçi hissəsində qeydə alınır.

3.2. Müvafiq yoxlama ilə 2 nömrəli kitabda qeydə alınmış məlumatın cinayət xarakterli olması müəyyən edildikdə zəruri qeydiyyat aparılmaqla 1 nömrəli kitaba köçürülür. [3]

3.2-1. DİN-in «102» xidməti-zəng mərkəzi sistemindən daxil olan cinayətlər barədə məlumatlar təsdiqlənməsindən asılı olmayaraq birbaşa 1 nömrəli kitabda qeydə alınır (2 nömrəli kitabda qeydiyyata alınmadan) və prosessual araşdırmaya təqdim edilir.[4]

3.3. Cinayət barədə 1 nömrəli kitabda qeydə alınmış məlumat aşağıdakı hallarda istintaq və ya ərazi aidiyyəti üzrə göndərilir:

3.3.1. məlumatın araşdırılması Daxili İşlər Nazirliyinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş səlahiyyətlərinə aid olmadıqda;

3.3.2. hadisə polis orqanının xidməti ərazisindən kənarda törədildikdə.

3.4. Xüsusi ittiham qaydasında araşdırılan cinayətlərə dair müraciətlər 1 nömrəli kitabda qeydə alındıqdan sonra aidiyyəti birinci instansiya məhkəməsinə göndərilir.

3.5. Bu Təlimatın 1.3.3-cü bəndində göstərilən qaydada daxil olmuş, habelə 2 nömrəli kitabda qeydə alınmış və araşdırılması DİN-in səlahiyyətinə aid olmayan cinayətlər barədə məlumatlar 1 nömrəli kitabda qeydə alınaraq istintaq aidiyyəti üzrə dərhal müvafiq dövlət orqanına (prokurorluq, Fövqəladə Hallar, Ədliyyə, Milli Təhlükəsizlik, Vergilər, Müdafiə nazirlikləri, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Sərhəd və Dövlət Təhlükəsizliyi xidmətləri) göndərilir.[5]

3.6. Cinayət barədə məlumatlar ibtidai araşdırma aparmaq səlahiyyəti olmayan mərkəzi və ya yerli icra hakimiyyəti orqanlarına göndərilmir. Həmin orqanlara müvafiq tədbir görülməsi üçün yalnız araşdırmanın nəticələrinə dair qəbul edilmiş prosessual qərarın surəti göndərilir.[6]

3.7. Cinayət barədə ərazi aidiyyəti üzrə başqa polis orqanından daxil olmuş məlumatlar dəftərxanada (katiblikdə) və 1 nömrəli kitabda (ərazi aidiyyəti polis bölməsinindirsə, yalnız orada) qeydə alınaraq dərhal araşdırmaya yönəldilir.

3.8. Tabeliyində ərazi və nəqliyyatda polis şöbəsi və bölməsi olan şəhər, rayon, nəqliyyatda polis idarəsinə (şöbəsinə) daxil olan (təqdim edilən) cinayət barədə məlumat (müraciət) 1 nömrəli kitabda qeydə alındıqdan sonra baxılır və ya dəftərxanada (katiblikdə) qeydə alınaraq 24 saat ərzində ərazi polis bölməsinə (şöbəsinə) göndərilir. Bölmədə (şöbədə) həmin məlumatın (müraciətin) dərhal 1 nömrəli kitabda qeydə alınıb araşdırılması təmin olunur.

3.9. Ərazi aidiyyəti üzrə digər polis orqanın xidməti ərazisinə aid olan hadisə barədə məlumat (cinayət xarakterli olmayan) növbətçi hissənin əməkdaşı tərəfindən  2 nömrəli kitabda qeydə alınaraq dərhal telefon vasitəsilə müvafiq polis orqanının növbətçisinə ötürülür və bu barədə orqan rəisinə raportla məruzə olunur. Rəisin yazılı göstərişinə əsasən həmin məlumatın aidiyyəti üzrə göndərilməsi təmin olunur və bu barədə 2 nömrəli kitabda zəruri qeyd aparılır.

3.10. Cinayət barədə eyni şəxsin eyni məsələyə dair yenidən daxil olmuş (təkrar) və ya müxtəlif ünvanlara göndərdiyi müraciətlər (eyni məzmunlu) 1 nömrəli kitabda təkrar qeydə alınmır.

Belə məlumatlar dəftərxanada (katiblikdə) müvafiq qaydada qeydiyyata alındıqdan sonra icrası polis orqanının rəisi tərəfindən müstəntiq və ya təhqiqatçıya həvalə olunur. Müstəntiq və ya təhqiqatçı müraciətə baxılmasının nəticələri haqqında şikayətçiyə məlumat verməklə ərizəni cinayət işinə, rədd materialına və ya icraatda olan digər materiala əlavə edir.

Müstəntiqin və ya təhqiqatçının icraatında olan ərizə və ya məlumata baxılması prosesində qanunazidd hərəkətlərə yol verməsi barədə daxil olan müraciətlərin araşdırılmasının hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilən əməkdaşa həvalə edilməsi yolverilməzdir.

3.11. Cinayət və hadisələr barədə məlumatlar müraciət edən şəxs tərəfindən bilavasitə təqdim olunduqda onların dəftərxanada qeydiyyata alınması qadağandır.

3.12. Poçt, teleqraf, kuryer və s. vasitələrlə daxil olan cinayət xarakterli məlumatlar dərhal dəftərxanada qeydə alınaraq polis orqanının rəisinə məruzə edilir. Rəisin yazılı göstərişi ilə həmin məlumat 1 nömrəli kitabda qeydiyyata alınır və araşdırılmasının təmini üçün aidiyyəti üzrə istintaq orqanı və ya ixtisaslaşmış təhqiqat qurumunun rəhbərinə yönəldilir. Cinayət xarakterli olmayan məlumatların araşdırılması isə digər xidmətlərin əməkdaşlarına (ictimai təhlükəsizlik, cinayət-axtarış və s.) tapşırılır. Belə məlumatların cinayət xarakterli olması müəyyən edildikdə 1 nömrəli kitabda qeydiyyata alınması və prosessual qərar qəbul edilməsi təmin olunur. [7]

3.13. 1 və 2 nömrəli kitabların müvafiq rekvizitlərində hadisənin qısa məzmunu, baş verdiyi vaxt, görülmüş tədbirlər, verilən göstərişlər, yoxlamanı aparan və qərar qəbul edən şəxs haqqında məlumatlar tam və aydın əks olunur.

3.14. İbtidai araşdırma prosesində daxili işlər orqanlarına məlum olmayan cinayətlərin aşkarlanmasına dair təhqiqatçı və ya müstəntiqin raportu, fiziki və ya hüquqi şəxsin məlumatı qeydiyyata alınarkən 1 nömrəli kitabda «araşdırma zamanı əlavə olaraq aşkar edilmişdir» məzmunlu qeydiyyat aparılır.

3.15. Şikayət vermiş şəxsin cinayət təqibindən imtina etməsi və ya barışıq barədə ərizələri «Vətəndaşların müraciətlərinin qeydiyyatı» kitabında qeydə alınaraq cinayət və cinayət-prosessual qanunvericiliyinə müvafiq qərar qəbul edilir.

3.16. Cinayət və hadisələr barədə məlumatlar qeydiyyata alınarkən sənədin üzərində qeydiyyat ştampı vurulur və polis orqanının adı, qeyd tarixi, sıra nömrəsi, məlumatı qəbul etmiş əməkdaşın soyadı göstərilməklə imzalanır.

3.17. Cinayət və hadisələr barədə məlumatların qeydiyyata alınması hər hansı obyektiv səbəbdən (məsələn, rabitənin nasazlığı üzündən polis sahə inspektorunun qəbul etdiyi məlumatı vaxtında məsul növbətçiyə çatdıra bilməməsi və s.) ləngidikdə 1 və 2 nömrəli kitabların 2-ci sütununda məlumatın növbətçi hissəyə daxil olma vaxtı ilə yanaşı onun müvafiq əməkdaşa təqdim edildiyi tarix və dəqiq vaxt göstərilir. Bu halda məlumat üzrə tədbir görülmə müddəti onun araşdırmanı aparacaq əməkdaşa təqdim edildiyi vaxtdan hesablanır.

3.18. 1 və 2 nömrəli kitablarda məlumatların dolğun qeyd olunmamasına, məzmununun təhrif edilməsinə, qeydiyyat qaydalarının pozulmasına görə növbətçi hissənin əməkdaşları, həmçinin araşdırmanın nəticələrinə dair yanlış məlumatların qeyd olunmasına görə dəftərxana əməkdaşları (işçiləri) məsuliyyət daşıyırlar.

 

4. Cinayət və hadisələr barədə məlumatlara baxılması

 

4.1. Cinayət barədə məlumatlar 1 nömrəli kitabda qeydə alındıqdan sonra polis orqanının rəisinə məruzə olunur. Rəis, təhqiqat orqanının rəhbəri kimi, məlumatı baxılması üçün aidiyyətindən asılı olaraq istintaq və ya ixtisaslaşmış təhqiqat qurumunun rəhbərinə istiqamətləndirir (xətt və ərazi polis bölməsində isə birbaşa). Məlumatı obyektiv səbəbdən polis orqanının rəisinə (onu əvəz edən vəzifəli şəxsə) dərhal məruzə etmək mümkün olmadıqda onun icraya yönəldilməsi məsul növbətçi tərəfindən həyata keçirilir. [8]

4.2. Müstəntiq və ya təhqiqatçı 1 nömrəli kitabda imza etməklə cinayət barədə məlumatı icraatına qəbul edir və cinayət-prosessual qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə və qaydada araşdırma aparır.

4.3. CPM-in 207 və 294-cü maddələrinə əsasən müstəntiq və ya təhqiqatçı cinayət haqqında məlumata baxılmasının nəticələri üzrə aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir: 

4.3.1. cinayət işi başlamaq;

4.3.2. cinayət işinin başlanmasını rədd etmək;

4.3.3. məlumatı istintaq aidiyyəti üzrə göndərmək;

4.3.4. xüsusi ittiham qaydasında təqib olunan cinayətə dair məlumatı aidiyyəti üzrə göndərmək;

4.3.5. məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat açmaq;

4.3.6. məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat açılmasından imtina barədə qərar çıxarmaq.

4.4. Cinayət işi başlanmasının rədd edilməsi, sadələşdirilmiş icraat açılmasından imtina edilməsi və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraata xitam verilməsi barədə qəbul edilmiş qərarlar üzrə materialların qeydiyyatı «Cinayət işi başlanması rədd edilmiş, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat açılmasından imtina olunmuş və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraata xitam verilmiş materialların qeydiyyatı» kitabında aparılır.

4.5. Müraciət və ya fakt üzrə cinayət işi başlandıqda 1 nömrəli kitabın müvafiq qrafasında işin tarixi, nömrəsi və Cinayət Məcəlləsinin maddəsi; cinayət işi başlanılmasının rədd olunması barədə qərar qəbul edildikdə onun tarixi və materialın qeydiyyat nömrəsi; məlumat istintaq və məhkəmə aidiyyəti üzrə göndərildikdə müşayiət məktubunun nömrəsi və tarixi; məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat açıldıqda materialın məhkəməyə göndərilməsi barədə müşayiət məktubunun nömrəsi, tarixi və yekun protokolun nömrəsi qeyd olunur.

4.6. DİN-in «102» xidməti-zəng mərkəzi sistemindən daxil olmuş cinayət xarakterli məlumatlar istisna olmaqla, digər texniki vasitələrlə daxil olan cinayət barədə məlumatlar 2 nömrəli kitabda qeydə alındıqdan sonra məsul növbətçi tərəfindən orqan rəisinə məruzə olunur. Həmin məlumatın cinayət xarakterli olması müəyyən edildikdə 1 nömrəli kitabda qeydə alınaraq prosessual araşdırmaya yönəldilir.[9]

Həmin məlumatlara baxılmasının nəticələri barədə bu Təlimatın 4.3-cü bəndində göstərilən qərarlardan biri qəbul edilir. Müstəntiq və ya təhqiqatçının icraatında olan materialların dəftərxanada işə tikilməsi (alınması) qadağandır.

2 nömrəli kitabda qeydə alınmış hadisə barədə məlumatın cinayət xarakterli olmasını təsdiqləyən ilkin yoxlama sənədləri olmadıqda 1 nömrəli kitabda qeydiyyata alınmır (protokol, raport, tibbi və ya digər arayış, şikayət ərizəsi, şifahi ərizə protokolu və s.).

4.7. Vətəndaşlardan, tibb müəssisələrindən və digər mənbələrdən ölüm, yanıq və ya zəhərlənmə barədə, habelə Azərbaycan Respublikası CPM-in 209.2-ci maddəsində qeyd olunmuş faktlarla əlaqədar daxil olmuş bütün məlumatlar 1 nömrəli kitaba köçürülərək istintaq aidiyyəti üzrə prokurorluğa göndərilir.

4.8. Cinayət barədə məlumatların 1 nömrəli kitabda qeydə alınmadan araşdırılması, icrasının müvafiq təhqiqat orqanının əməkdaşına həvalə olunması, habelə prosessual qərar qəbul edilmədən işə tikilməsi (alınması) qadağandır.

4.9. Hadisələr barədə rabitə vasitələri ilə fiziki və hüquqi şəxslərdən, tibb müəssisələrindən verilən, eləcə də «102» xidmətindən və «Təhlükəsiz şəhər» avtomatik idarəetmə sistemindən daxil olan məlumatlar (cinayət xarakterli olmayan, Təlimata 6 nömrəli əlavə) 2 nömrəli kitabda qeydə alındıqdan sonra məsul növbətçi tərəfindən polis orqanının rəisinə məruzə olunur və məlumatın icrası müvafiq xidmət sahəsinin əməkdaşına həvalə edilir (cinayət-axtarış üzrə əməliyyat müvəkkili, polis sahə rəisi, polis sahə inspektoru, dövlət yol polisi, qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi xidmətlərinin əməkdaşları və s.).

4.10. Məlumatı 2 nömrəli kitabda imza etməklə qəbul etmiş təhqiqat orqanının əməkdaşı araşdırma zamanı onun cinayət xarakterli olmasını müəyyən etdikdə təxirəsalınmadan raportla rəisə məruzə edir. Həmin məlumat 1 nömrəli kitabda qeydə alınaraq 24 saatdan gec olmayaraq aidiyyəti üzrə istintaq və ya təhqiqat qurumuna göndərilir.

4.11. Hadisə barədə məlumatlar təhqiqat orqanının əməkdaşı tərəfindən tam, hərtərəfli və obyektiv yoxlanılmalı, sənədlər düzgün və dolğun tərtib edilməlidir. Şifahi fikirlər, mülahizələr əsasında material işə tikilə bilməz.

4.12. Cinayət xarakterli olmayan məlumatlar üzrə araşdırma 10 gün müddətində aparılır. Təhqiqat orqanının əməkdaşı yoxlamanın nəticələrini raportla orqan rəisinə məruzə edir. Rəis toplanmış materialların dolğunluğunu yoxladıqdan sonra sənədlərin işə tikilməsi barədə göstəriş verir. Yoxlamanın nəticələri barədə 2 nömrəli kitabda müvafiq qeydiyyat aparılır. Yoxlama materialları dəftərxanada 3 il müddətində saxlanılır.

4.13. Tibb müəssisələrindən vətəndaşların xəsarət alması barədə daxil olmuş məlumatlar yoxlanılarkən aşağıdakı sənədlərin toplanması zəruridir:

- xəstəlik diaqnozu barədə arayış (xəsarətin səbəblərinə dair zərərçəkmişin tibb müəssisəsinə verdiyi ilkin məlumat göstərilməklə);

- qəbul jurnalında xəstənin daxil olmasına dair məlumatlar barədə raport (şəxsiyyəti, ünvanı, daxil olma vaxtı, xəsarətin səbəbi barədə xəsarət alanın ilkin məlumatı, xəstəni gətirən nəqliyyat vasitəsi və ya şəxs, ilk tibbi yardım göstərmiş həkim və jurnalda qeyd edilmiş digər məlumatlar); [10]

- xəsarət alanın izahatı, şikayəti olduqda ərizəsi və sair zəruri sənədlər.

4.14. Araşdırma zamanı vətəndaşlardan daxil olmuş cinayət xarakterli olmayan ərizə «Daxili işlər orqanlarında vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında Təlimat»la müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə araşdırılır.

4.15. cinayət xarakterli məlumatların araşdırılmasının təhqiqat orqanının əməkdaşlarına həvalə edilməsi qadağandır və buna görə təhqiqat orqanının rəhbəri (ərazi polis bölməsinin rəisi) məsuliyyət daşıyır;[11]

4.16. Bu Təlimata 6 nömrəli əlavədə göstərilən məlumat və ya müraciətlərin 1 nömrəli kitabda qeydə alınaraq araşdırılması qadağandır. 

4.17. Növbətçi hissənin əməkdaşları 1 və 2 nömrəli kitablardakı ilkin yoxlama müddəti bitmiş və nəticəsi məlum olmayan məlumatların siyahısını tədbir görülməsi üçün raportla təhqiqat orqanının rəhbərinə (ərazi polis bölməsinin rəisinə) təqdim edir. [12]

 

5. Cinayət və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılmasına nəzarət

 

5.1. Təhqiqat orqanının rəhbəri (ərazi polis bölməsinin rəisi) cinayət və hadisələr barədə məlumatların qəbulu və qeydiyyatı zamanı qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunmasına gündəlik nəzarət edir və bu işin təşkilinə görə cavabdehlik daşıyır. O cümlədən: [13]

5.1.1. cinayət xarakterli məlumatları aidiyyəti üzrə istintaq və ya ixtisaslaşmış təhqiqat qurumunun rəhbərinə istiqamətləndirir, cinayət xarakterli olmayan məlumatları təhqiqat orqanının əməkdaşına həvalə edir;[14]

5.1.2. məlumatlara müəyyən edilmiş müddətlərdə baxılmasını təşkil edir; [15]

5.1.3. qeydiyyat jurnallarının müəyyən olunmuş qaydalara uyğun aparılmasını təmin edir;

5.1.4. məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması zamanı qanunvericiliyin və bu Təlimatın tələblərinin pozulmasının səbəblərini müəyyən edib aradan qaldırır, bu məsələlər ilə bağlı verilmiş təqdimatlar üzrə zəruri təşkilati və intizam tənbehi tədbirləri görür.

5.2. Növbətçiliyin təhvil-təslimi zamanı, məsul növbətçi, növbətçilik günü ərzində baxılma müddəti bitmiş daxil olan cinayət və hadisələr barədə məlumatları orqan rəisinə məruzə edir.

5.3. Cinayət və hadisələr barədə məlumatların qeydiyyatının dolğunluğunun yoxlanılması məqsədilə şəhər, rayon, nəqliyyatda polis idarə, şöbə və bölmələrində orqan rəisinin əmri ilə komissiya yaradılır. Komissiyaya sədrlik rəis müavinlərindən birinə həvalə edilir. Komissiyanın tərkibinə təşkilati-inspektor, istintaq, təhqiqat xidmətlərinin, uçot-qeydiyyat və statistika qurumlarının, habelə katibliyin əməkdaşları (dəftərxana işçiləri) daxil edilir.

Komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər ayrıca nomenklatur işdə toplanır.

5.4. Komissiya rübdə bir dəfə 1 və 2 nömrəli kitablarda məlumatların qeydiyyatının dolğunluğunu, o cümlədən qəbzlərin kötük hissəsi ilə qeydiyyat kitablarında olan məlumatların eyniliyini yoxlayır. Bu zaman, «Daxil olan sənədlərin qeydiyyatı», «Vətəndaşların müraciətlərinin qeydiyyatı», «Cinayət işinin başlanması rədd edilmiş, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın açılmasından imtina edilmiş və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatına xitam verilmiş materialların qeydiyyatı» jurnallarından və dəftərxanada saxlanılan arxiv materiallarından istifadə edilə bilər.

Cinayət barədə qeydə alınmayan məlumatların müəyyənləşdirilməsi məqsədilə komissiya fiziki və ya hüquqi şəxslərə müvafiq sorğu ilə müraciət edə bilər. Cavablarda cinayət barədə polis orqanına ötürülən məlumatlar təsdiqləndikdə onların 1 nömrəli kitabla eyniləşdirilməsi aparılır. Müvafiq məktublar komissiyanın fəaliyyətinə dair materiallara əlavə edilir.

Yoxlama zamanı cinayət barədə məlumatların polisə ötürülməməsi faktı aşkarlandıqda onun müvafiq qaydada qeydiyyata alınması və qanunvericiliyə uyğun qərar qəbul edilməsi üçün orqan rəisinin adına raport yazılır.

Komissiya cinayətlər barədə məlumatlara baxılması işində qanunvericiliyə və müəyyən edilmiş qaydalara zidd hallar aşkarladıqda müvafiq qaydada təhqiqat orqanının rəhbərini (ərazi polis bölməsinin rəisi) məlumatlandırır. Rəis aşkarlanmış pozuntunun nəticələrinin aradan qaldırılması üçün qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görür (prosessual qərarın əsaslılığının yoxlanılması məqsədilə materialı prokurorluğa göndərir, dəftərxanada əsassız işə alınmış məlumatın 1 nömrəli kitabda qeydə alınması barədə göstəriş verir, xidməti yoxlama təşkil edir). Komissiya tərəfindən aparılan yoxlamaların nəticələri aktla rəsmiləşdirilir. Akt komissiya üzvləri tərəfindən imzalanır və orqan rəisi tərəfindən təsdiqlənir. [16]

5.5. Qeydiyyatın düzgünlüyünə nəzarət məqsədilə polis orqanlarına daxil olan telefon məlumatlarının səs yazıları müvafiq proqram-texniki vasitələr ilə qeydə alınır. Məlumatlar DİN-in «102 xidməti»ndə 6 ay müddətində saxlanılır. Onlardan xidməti araşdırma zamanı istifadə edilə bilər.

5.6. Növbətçi hissələrdə görünən yerdə cinayətlər barədə müraciətlərin qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları barədə məlumatlar, ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun, məhkəmə nəzarəti funksiyalarını yerinə yetirən hakimin (hakimlərin) telefon nömrələri (ünvanları) göstərilir.

5.7. Cinayət işi başlanması rədd edilmiş, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın açılmasından imtina edilmiş və məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatına xitam verilmiş materialların uçotu kitabı, 1 və 2 nömrəli kitablar, qəbzlərin kötüyü, komissiyanın yoxlama sənədləri və araşdırma materialları DİN-in müvafiq əmri ilə müəyyən edilmiş müddətlərdə dəftərxanada saxlanılır.

 


Təlimata 1 ¹-li əlavə

 

 

 

Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər barədə məlumatların qeydiyyatı

 

K İ T A B I

 

(¹1)

 

____________________________

(orqanın adı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Başlanıb «____»___________201 ___ ci il

 

Qurtarıb «____»___________201 ___ ci il

                                    

 

İnventar________________________

 

Saxlama müddəti___________________

 

 

 


 

Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər barədə məlumatların

qeydiyyatı kitabının  (¹1) aparılması

 

(Kitabın titul vərəqinin arxasında çap olunur)

Cinayətlər barədə müraciətlərin qeydiyyatı kitabı vahid formaya malikdir.

         Kitabda qeydiyyatın düzgün aparılmasına orqanın növbətçi hissəsinin və dəftərxanasının (katibliyinin) əməkdaşı (işçisi) şəxsən məsuliyyət daşıyır. Kitabın vərəqləri nömrələnir, qaytanlanır və möhürlənir. Qeydiyyat səliqəli şəkildə, yalnız mürəkkəblə yazan və ya diyircəkli qələmlə aparılır, pozuntulara yol verilmir. Kitabda edilən hər hansı düzəliş növbətçinin imzası ilə təsdiqlənir.

 

«Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər barədə məlumatların qeydiyyatı» kitabında «Törədilmiş və ya hazırlanan cinayət və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında» Təlimata müvafiq olaraq aşağıdakı məlumatlar qeydiyyata alınır:

- fiziki şəxsin yazılı müraciəti və ya Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin (bundan sonra CPM) 204, 293.3. maddələri ilə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən şifahi ərizə protokolu;

- hüquqi şəxsin (vəzifəli şəxsin) məktubu, yaxud təsdiq edilmiş teleqramı, faks, elektron və digər formada müraciəti;

- cinayətin törədilməsi və ya onun törədilməsinə hazırlıq faktına dair kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatları;

- cinayət faktının (cinayətin əlamətlərinin) aşkarlanması və ya cinayət haqqında məlumatın əldə olunmasına dair daxili işlər orqanları əməkdaşının raportu;

- şəxsin təqsirini könüllü boynuna alması haqqında ərizəsi və ya bu barədə tərtib olunmuş protokol;

- Azərbaycan Respublikası CPM-in 209.2-ci maddəsində göstərilən hadisələr barədə məlumatlar.

 

 

 

 


 


Sıra nömrəsi

Cinayət barədə ərizə və məlumatın daxil olduğu vaxt (tarix, saat, dəqiqə)

Cinayət barədə  məlumat verən şəxsin soyadı, adı,  atasının adı,  ünvanı,  telefonu,  hüquqi şəxsin (vəzifəli şəxsin) adı, ünvanı,  telefonu, xəbərdarlıq talonunun qeyd nömrəsi

Cinayət barədə ərizə və məlumatların qısa məzmunu (vaxtı, yeri, baş vermə şəraiti)

Ərizə və məlumatla əlaqədar görülmüş tədbirlər: növbətçi əməliyyat-istintaq qrupunun tərkibi və hadisə yerinə getmə vaxtı, götürülən maddi sübutların siyahısı

Ərizə və məlumatlara baxılması kim tərəfindən, kimə və hansı tarixdə tapşırılmışdır.

Ərizə və məlumatı icraya qəbul etmiş əməkdaşın imzası,  alınma tarixi və vaxtı

 

Cinayət-prosessual qanunvericiliyi əsasında  ərizə və məlumatların yoxlanılmasının  nəticələri:

- cinayət işinin nömrəsi və başlanma tarixi;

- məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat materialının nömrəsi və yekun protokolunun göndərilmə tarixi;

- cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat açılmasından imtina edilməsi və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraata xitam verilməsi barədə çıxarılmış qərarın tarixi və materialın nömrəsi;

- materialın istintaq və ya məhkəmə aidiyyəti üzrə göndərildiyi orqan, qeydiyyat və göndərilmə tarixi.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Təlimata 2 ¹-li əlavə

 

Hadisələr barədə rabitə və digər texniki vasitələrlə

daxil olan məlumatların qeydiyyatı

 

K İ T A B I

 

(¹2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başlanıb «____»___________20___ ci il

 

Qurtarıb «____»___________20___ ci il

 

İnventar________________________

 

Saxlama müddəti___________________

 

 


 

Hadisələr barədə rabitə və digər texniki vasitələrlə

daxil olan məlumatların qeydiyyatı kitabının (¹2) aparılması

 

 (Kitabın titul vərəqinin arxasında çap olunur)

 

Hadisələr barədə rabitə və digər texniki vasitələrlə daxil olan məlumatların qeydiyyatı kitabı vahid formaya malikdir.

 

         Daxili işlər orqanlarının növbətçiləri kitabda aparılan qeydiyyatın dəqiqliyinə görə məsuliyyət daşıyırlar. Kitabın vərəqləri nömrələnməli, qaytanlanmalı və möhürlənməlidir. Qeydiyyat səliqəli, yalnız mürəkkəblə yazan və ya diyircəkli qələmlə aparılır, pozuntulara yol verilmir.

 

Aparılmış düzəlişlər növbətçinin imzası ilə təsdiqlənir.

 

         Kitabda aşağıdakı məlumatlar qeydiyyata alınır:

Fiziki və ya hüquqi şəxslərin rabitə və informasiya texnologiyaları, telefon, «102» xidməti, elektron poçt vasitəsi ilə daxil olan, eləcə də Daxili İşlər Nazirliyinin «Təhlükəsiz şəhər» avtomatik idarəetmə sisteminin müşahidə kameraları ilə qeydə alınan məlumatlar. O cümlədən:

- şəxsin xəsarətlə müraciət etməsinə və ya daxil olmasına dair tibb müəssisələrinin məlumatları;

- sağlamlığa zərər vurma ilə nəticələnməyən yol-nəqliyyat hadisələri barədə məlumatlar;

- ictimai qaydanın pozulması ilə bağlı məlumatlar;

- təbii fəlakətlər, texnogen xarakterli qəzalar və digər fövqəladə hallar barədə məlumatlar;

- rəsmi sənədlərin və ya avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanlarının itməsi barədə məlumatlar.

 

 


 

Sıra nömrəsi

Məlumatın daxil olduğu vaxt (tarix, saat, dəqiqə)

Məlumat verən şəxsin soyadı, adı,         atasının adı, ünvanı, telefonu, mərkəzləşdirilmiş mühafizə pultunun növbətçisinin soyadı,  adı və atasının adı

Məlumatın məzmunu  (baş vermə vaxtı, yeri, şəraiti)

Məlumat üzrə növbətçinin gördüyü  tədbirlər.

Məlumatın yoxlanılmasının nəticələri

1 nömrəli qeydiyyat kitabına köçürüldü

Ərazi, istintaq  və ya məhkəmə aidiyyəti üzrə göndərildi

digər materiala (cinayət işinə) əlavə edildi

inzibati tənbeh tədbiri

görüldü

Məlumat təsdiqlənmədi.

Yoxlama aparmış vəzifəli şəxsin və ya məsul növbətçinin qeydi.

Dəftərxana işinin ¹-si və qeydə alınma tarixi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata  3 ¹-li əlavə

Qəbzin kötüyü ¹_______

 

Məlumat qəbul olundu

____________________________________

____________________________________

(ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı, hüquqi şəxsin adı)

Məlumatın qısa məzmunu

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

 

Məlumatın «Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər barədə məlumatların qeydiyyatı» kitabında qeydə alınma tarixi və qeydiyyat nömrəsi

       _______________________

 

Məlumatı qəbul edənin  imzası

 

 

 

 

__________________________

 

«___»________20__ ci il, saat____ dəq___

 

Qəbz  alanın  imzası________ _______________________________

(saat, dəqiqə)

 

«___»_________20___ ci il.

 

 

Qəbzin əsas vərəqi ¹ ______

_____________________

___________________________

(ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı, hüquqi şəxsin adı)

 

 Məlumatı qəbul etdi _________

____________________________

(vəzifəsi, soyadı)

___________________________

(orqanın adı, ünvan və xidməti telefon)

 

 «__»______20__ ci il, saat ___ dəq___

 

                                   

_________________

(imza)

 

 

 


 

Təlimata  4 ¹-li əlavə

 

 

________________________________________

(daxili işlər orqanın adı)

 

«Cinayət işi başlanması rədd edilmiş, məhkəməyədək sadələşdirilmiş

icraat açılmasından imtina olunmuş və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş

icraata xitam verilmiş materialların qeydiyyatı

 

 

K İ T A B I

 

 

 

 

Başlanıb «_____»__________20___ci il

 

Qurtarıb «_____»__________20___ci il

 

İnventarlar_______________________

Saxlama müddəti__________________

 

 

 

 

 

 


 

Sıra nömrəsi

Cinayət və hadisələr barədə şikayət və məlumatların qeydiyyat

tarixi, vaxtı və ¹-si

Ərizəçinin  soyadı, adı,  atasının adı, məlumatverən hüquqi şəxsin tam adı

Hadisənin qısa məzmunu; Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş maddənin adı

Cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat açılmasından imtina olunması və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatına xitam verilməsi  barədə qərarın tarixi

CPM-də nəzərdə tutulmuş maddəyə istinadən rədd edilmənin (imtinanın, xitamın) səbəbləri

Qərar çıxaran şəxsin soyadı və vəzifəsi

Qərarla razılaşmış  şəxsin soyadı və vəzifəsi

Materiallara baxılma müddəti (günlərin sayı)

Yetkinlik yaşına çatmayan barəsində tərbiyəvi xarakterli məcburi tədbirin tətbiqi

Materialların şəhər (rayon) prokuroru tərəfindən yoxlanma tarixi

Materialların hərəkəti (cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat açılmasından imtina olunması,  məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraata xitam verilməsi barədə qərar ləğv edildiyi halda)

Qərarın ləğv edilməsi, cinayət işinin başlanması

haqqında qeyd. İşin nömrəsi, tarixi, CM-nin maddəsi

Göndərmə məktubunun saxlandığı naryad

¹-si, səhifəsi

Təkrar yoxlamanın nəticəsi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


 

Təlimata 5 ¹-li əlavə

 

                                                                                                          Təsdiq edirəm

 

_____________________________ rəisi

                                                                                                                          (daxili işlər orqanının adı)

___________________________

                                                                                                                                                                  (rütbəsi, soyadı, imzası)

        

Tanış edilmişdir

_____________________________________________________________________________________________________________________________şəhər, rayon polis orqanında (ərazi polis bölməsində)

 

 

uçot-qeydiyyat intizamı üzrə vəziyyətin hər rüb daxili yoxlanması haqda 20 ____-ci ilin

____________________________________________________________________________

(aylığı, rüblüyü, yarımilliyi, illiyi üzrə)

 

A K T I

 

Komissiya cinayət və hadisələr barədə məlumatların qeydiyyatı və yoxlanılması qaydalarını öyrənərək aşağıdakıları müəyyən etdi:

 

 

 

 


 

Cinayətlər barədə ərizə və məlumatlar araşdırılmış və həll edilmişdir

 

Cəmi həll edilmişdir

Bunlar üzrə qərar qəbul edilmişdir

Həll edilmə müddətləri

Cinayət işi başlanmışdır

Məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat açılmışdır

Cinayət işinin başlanması rədd edilmişdir (məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat açılmasından imtina edilmişdir)

O cümlədən CPM-nin 39.1.1 və  39.1.2-ci maddələrinə  əsasən

Digər materiala əlavə edilmişdir

İstintaq və ya məhkəmə aidiyyəti üzrə verilmiş, göndərilmişdir

Həll edilməmiş ərizələrin qalığı

3 günə

10 günə

20 günədək (ekspert rəyinin alınması ilə əlaqədar)

Müddət pozuntusu ilə

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Qeyd: 1-ci sütunun göstəricisi 2-7-ci,  habelə  9-11-ci sütunların göstəricilərinin cəminə bərabər olmalıdır.

 

 

 

 


 

2. Hadisələr barədə rabitə və digər texniki vasitələrlə daxil olan məlumatların qeydiyyatı kitabı (¹2) üzrə baxılmışdır:

 

Cəmi  baxılmışdır

 

məlumat təsdiqlənməmişdir

inzibati tənbeh tədbiri görülmüşdür

məlumat 1 nömrəli kitaba köçürülmüşdür

digər materiala (cinayət işinə) əlavə edilmişdir

ərazi, istintaq  və ya məhkəmə aidiyyəti üzrə göndərilmişdir

Həll edilməmiş ərizələrin qalığı

1

2

3

4

5

6

7

 

Qeyd :1-ci sütunun göstəricisi  2-6- cı sütunların göstəricilərinin cəminə bərabər olmalıdır.

 

 

 

 

 


 

3. Yoxlama nəticəsində 1 nömrəli kitabda qeydiyyata alınmamış cinayətlər barədə ərizə və məlumat aşkar edilmişdir:

 

Qeydə alınmanın mənbəyi

Cəmi

Cinayət Axtarışı

narkotiklərlə  mübarizə

qurumunun əməkdaşları

Sahə inspektorları

DYP əməkdaşları

Qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi xidmətinin əməkdaşları

Təhqiqatçılar

Müstəntiqlər

mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə qurumunun əməkdaşları

Digər xidmətlər üzrə

Əlifba Jurnalı (kartoteka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daxil olmuş məktubların qeydiyyatı Jurnalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digər mənbələr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd: Daxil olan sənədlərin və vətəndaşların müraciətlərinin qeydiyyatı kitablarında aşkar olunmuş cinayət xarakterli müraciət və ya məlumatların 1 nömrəli kitabda qeydiyyata alınması təmin edilir.

 

 

 


 

4. Müstəntiq, təhqiqatçı və təhqiqat orqanının digər əməkdaşları tərəfindən ərizə və məlumatlara baxılması müddətinin pozulması :

 

10 gündən yuxarı

20 gündən yuxarı (ekspert rəyinin alınması ilə əlaqədar olan materiallar üzrə)

Cəmi

müstəntiqlər

 

 

 

təhqiqatçılar

 

 

 

hqiqat orqanının digər əməkdaşları

 

 

 

 

 

 

 


 

5. Cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat  açılmasından imtina edilməsi və  məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat materiallarına xitam verilməsi haqqında çıxarılmış qərarların qeydiyyatı kitabı üzrə

 

Rədd edilmiş, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat açılmasından imtina olunmuş və ya icraatına xitam verilmiş  materiallar - cəmi

 

 

Qərarlar qəbul edilmişdir

cinayət işinin başlanmasının  rədd edilməsi, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat açılmasından imtina edilməsi və ya icraata xitam verilməsi  barədə qərarın prokuror tərəfindən  ləğv edilməsi

Təhqiqatçılar  tərəfindən

10 gündən artıq müddətdə

20 gündən artıq müddətdə (ekspert rəyinin alınması ilə əlaqədar olan materiallar üzrə)

Müstəntiqlər tərəfindən

10 gündən artıq müddətdə

20 gündən artıq müddətdə  (ekspert rəyinin alınması ilə əlaqədar olan materiallar üzrə)

Cəmi

Onlardan

Cinayət işi başlanmışdır

O cümlədən təhqiqat orqanı rəisinin təşəbbüsü ilə

Əlavə yoxlamaya göndərilmişdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

6. Cinayət işlərinin başlanmasının rədd olunması, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat açılmasından imtina edilməsi və  məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraata xitam verilməsi barədə qərarların ləğvi ilə bağlı başlanmış cinayət işləri ilə əlaqədar

 

Sıra nömrəsi

Cinayət işinin

¹-si

Rədd (xitam) materialının ¹-si

CM-nin maddəsi

 

Cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraata xitam verilməsi  haqda  qərarı çıxaran təhqiqatçının, müstəntiqin S.A.A.

Vəzifəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

7. Cinayət barədə qeydə alınmayan məlumatların müəyyənləşdirilməsi məqsədilə ayrı-ayrı mənbələr üzrə aparılan üzləşdirmələrin nəticələri

Sıra nömrəsi

Yoxlanılan  sənədlər

və mənbələr

Yoxlamanı  kim aparmışdır

Tarixi

Yoxlamanın nəticələri

Cinayət haqqında məlumatın qeydiyyata alınmaması aşkarlanmışdır

O cümlədən polis orqanlarına daxil olmayan məlumatlar

Cinayət işi başlanmışdır

1

Növbətçi hissənin sənədləri

 

 

 

 

 

2

 

Dəftərxanada saxlanılan sənədlər

 

 

 

 

 

3

Digər xidmət sahələri üzrə sənədlər

 

 

 

 

 

4

 

Qəbzlər

 

 

 

 

5

Tibb müəssisələri

 

 

 

 

 

6

 

Sığorta müəssisələri

 

 

 

 

 

7

 

Mətbuat

 

 

 

 

 

8

 

Hüquqi şəxslər

 

 

 

 

 

9

 

Digər mənbələr

 

 

 

 

 


 

8. Yoxlamanın nəticələrinə əməliyyat müşavirəsində, komissiyanın iclasında baxılmışdır

(lazım olanın altından xətt çəkməli)

 

 

9. Azərbaycan Respublikası CPM-nin 41, 212, 294 -cü maddələrinin tələblərini pozmuş, əsassız olaraq cinayət işinin başlanmasını rədd etmiş, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat açılmasından imtina etmiş və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraata xitam vermiş, törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər barədə məlumatları uçotdan gizlətmiş və uçot-qeydiyyat intizamının digər şəkildə pozulmasına yol vermiş əməkdaşlar.

 

Sıra nömrəsi

vəzifəsi

Soyadı, adı, atasının adı

Hansı pozuntuya yol vermişdir

Xidməti yoxlama aparılması, tarixi

Görülmüş tədbir:

Əmrin, müşavirənin qərarının ¹-si və tarixi

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd:  4-cü sütunda CPM-nin 41, 212, 294-cü maddələrinin pozulması ilə baxılmış 1  və 2 nömrəli kitablardakı məlumatların, həmçinin rədd edilmiş (xitam olunmuş) materiallar üzrə başlanmış cinayət işlərinin nömrələri göstərilir.

 

Komissiyanın sədri___________________________________________

                                               İmza                                              soyadı

Komissiyanın üzvləri

 

1._________________ (_____________)  5. ____________________ (_____________)

2._____________ ___ (_____________)   6. ____________________ (_____________)

3._________________(_____________)   7. ____________________ (_____________)

4.________________ (_____________)    8. ____________________ (_____________)

 

____________________20___ci il.

 

 


 

Təlimata 6 ¹-li əlavə

 

1 nömrəli kitabda qeydiyyata alınmayan

hadisələr barədə məlumatların

S İ Y A H I S I

 

Daxil olma formasından asılı olmayaraq hadisələr barədə aşağıdakı məlumat və müraciətlər  1 nömrəli kitabda qeydiyyata alınmır:

1. İnzibati xətalar haqqında, o cümlədən:

- xırda xuliqanlıq barədə;

- küçə alveri ilə məşğul olmaya dair;

- məişətdə səs-küy salma barədə;

- qanunsuz tikinti aparılması barədə;

- polis işçisinin qanuni tələbinə tabe olmama ilə bağlı.

2. Vətəndaşların telefonla narahat edilməsi (təhqir olunması, hədələnməsi), yolunun, suyunun kəsilməsi barədə

3. Xüsusi ittiham qaydasında araşdırılan cinayətlərə dair müraciətlər istisna olmaqla vətəndaşların təhqir olunması barədə

4. Borcun qaytarılmaması, icarə pulunun ödənilməməsi və s. mülki xarakterli informasiyalar

5. Məişətdə alınan xəsarətlər barədə səhiyyə orqanlarından daxil olan (o cümlədən heyvan dişləməsi, ilan vurma və s.) 

6. Ailə və məişət münaqişəsi zəminində mübahisələrlə bağlı

7. Şəxsin sərxoşluq etməsi barədə

8. Vətəndaşların mobil telefonla şəklinin çəkilməsi barədə

9. cinayət törədilməsinə şübhə yaratmayan şəraitdə mobil telefonların itməsi barədə

10. Cinayət törədilməsinə şübhə yaratmayan şəraitdə rəsmi sənədlərin, o cümlədən şəxsiyyət vəsiqəsinin, pasportun, sürücülük vəsiqəsinin, nəqliyyat vasitələrinin texniki sənədlərinin, dövlət qeydiyyat nişanlarının və s. itirilməsi barədə

11. Xəsarətlə nəticələnməyən yol-nəqliyyat hadisələri barədə

12. Etibarnamə ilə verilən avtomobilin geri qaytarılmaması barədə

13. Məhkəmə qərarından narazılıqla bağlı 

14. İstintaqın və ya təhqiqatın qeyri-obyektiv aparılması barədə

15. Cinayətin açılması üzrə lazımi tədbirlərin görülməməsi ilə bağlı

16. Axtarışda olan şəxsin yerinin müəyyən edilməsi üzrə lazımi tədbirlərin görülməməsi ilə bağlı və s.

Qeyd: bu məlumatların araşdırılması təhqiqat orqanının əməkdaşlarına həvalə edilir (əməliyyat müvəkkili, polis sahə rəisi, polis sahə inspektoru, yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə inspektor və s.).

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.             10 iyul 2012-ci il tarixli Q11-001-12 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201207101112, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 18 iyul 2012-ci il)

2.             03 dekabr 2015-ci il tarixli Q62-001-15 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201512030062, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 dekabr 2015-ci il)

3.             27 may 2016-cı il tarixli Q27-001-16 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201605270027, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 03 iyun 2016-cı il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 03 dekabr 2015-ci il tarixli Q62-001-15 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201512030062, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 dekabr 2015-ci il) ilə «Törədilmiş və hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında» Təlimatın 1.1-ci bənddə «Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında» sözləri «Vətəndaşların müraciətləri haqqında» sözləri ilə əvəz olunmuşdur.

 

[2] 03 dekabr 2015-ci il tarixli Q62-001-15 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201512030062, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 dekabr 2015-ci il) ilə «Törədilmiş və hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında» Təlimatın 1.4.2-ci yarımbənddə «təsdiqlənməsi» sözü «yoxlanılması» sözü ilə,  «yoxlama» sözü «araşdırma» sözü ilə əvəz olunmuşdur.

 

[3] 03 dekabr 2015-ci il tarixli Q62-001-15 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201512030062, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 dekabr 2015-ci il) ilə «Törədilmiş və hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında» Təlimatın 3.2-ci bənddə «təsdiqləndikdə» sözü «müəyyən edildikdə» sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 03 dekabr 2015-ci il tarixli Q62-001-15 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201512030062, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 dekabr 2015-ci il) ilə «Törədilmiş və hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında» Təlimatına yeni məzmunda 3.2-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[5] 27 may 2016-cı il tarixli Q27-001-16 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201605270027, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 03 iyun 2016-cı il) ilə “Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında Təlimat”ın 3.5-ci bəndindən “Milli Təhlükəsizlik,” sözləri çıxarılsın və “Xidməti” sözü “və Dövlət Təhlükəsizliyi xidmətləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 10 iyul 2012-ci il tarixli Q11-001-12 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201207101112, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 18 iyul 2012-ci il) ilə «Törədilmiş və ya hazırlanan cinayət və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında» Təlimatın 3.6-cı bəndin ikinci cümləsində «göndərilə bilər» sözləri «göndərilir» sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 03 dekabr 2015-ci il tarixli Q62-001-15 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201512030062, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 dekabr 2015-ci il) ilə «Törədilmiş və hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında» Təlimatın 3.12-ci bənddə «və araşdırılması aidiyyəti üzrə istintaq və ya təhqiqat qurumunun əməkdaşına həvalə edilir» sözləri «və araşdırılmasının təmini üçün aidiyyəti üzrə istintaq orqanı və ya ixtisaslaşmış təhqiqat qurumunun rəhbərinə yönəldilir» sözləri ilə əvəz olunmuşdur.

 

[8] 03 dekabr 2015-ci il tarixli Q62-001-15 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201512030062, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 dekabr 2015-ci il) ilə «Törədilmiş və hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında» Təlimatın 4.1-ci bəndin ikinci cümləsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Rəis məlumatın icrasını müstəntiqə və ya təhqiqatçıya həvalə edir (istintaq və təhqiqat xidmətinin (qrupunun) rəisi vasitəsi ilə, xətt və ya ərazi polis bölməsində isə birbaşa).

 

[9] 03 dekabr 2015-ci il tarixli Q62-001-15 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201512030062, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 dekabr 2015-ci il) ilə «Törədilmiş və hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında» Təlimatın 4.6-cı bəndin birinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.6. Cinayət barədə rabitə və ya digər texniki vasitələrlə daxil olan məlumatlar  nömrəli kitabda qeyd edildikdən sonra məsul növbətçi tərəfindən orqan rəisinə məruzə olunur. Belə məlumat 1 nömrəli kitabda qeyd edildikdən sonra prosessual qərar qəbul edilməsi üçün icrası müstəntiqə və ya təhqiqatçıya həvalə olunur.

 

[10] 10 iyul 2012-ci il tarixli Q11-001-12 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201207101112, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 18 iyul 2012-ci il) ilə «Törədilmiş və ya hazırlanan cinayət və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında» Təlimatın 4.13-cü bəndin ikinci yarımbəndindən «barədə raport», üçüncü yarımbəndindən «və sair zəruri sənədlər» sözləri çıxarılmışdır.

 

[11] 03 dekabr 2015-ci il tarixli Q62-001-15 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201512030062, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 dekabr 2015-ci il) ilə «Törədilmiş və hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında» Təlimatın 4.15-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.15. Cinayət xarakterli məlumatların prosessual araşdırmalar aparmaq səlahiyyəti olmayan əməkdaşa həvalə edilməsi qadağandır və buna görə təhqiqat orqanının (ərazi polis bölməsinin) rəisi məsuliyyət daşıyır.

 

[12] 03 dekabr 2015-ci il tarixli Q62-001-15 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201512030062, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 dekabr 2015-ci il) ilə «Törədilmiş və hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında» Təlimatın 4.17-ci bənddə «kitablardakı» sözündən sonra «ilkin» sözü əlavə edilmişdir, «orqan rəisinə» sözləri «təhqiqat orqanının rəhbərinə (ərazi polis bölməsinin rəisinə)» sözləri ilə əvəz olunmuşdur.

 

[13] 03 dekabr 2015-ci il tarixli Q62-001-15 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201512030062, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 dekabr 2015-ci il) ilə «Törədilmiş və hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında» Təlimatın 5.1-ci bənddə «Polis orqanının rəisi» sözləri «Təhqiqat orqanının rəhbəri (ərazi polis bölməsinin rəisi)» sözləri ilə, «qəbulu, qeydiyyatı və baxılması» sözləri «qəbulu və qeydiyyatı» sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 03 dekabr 2015-ci il tarixli Q62-001-15 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201512030062, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 dekabr 2015-ci il) ilə «Törədilmiş və hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında» Təlimatın 5.1.1-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.1.1. məlumatın icrasını aidiyyəti üzrə müstəntiq və ya təhqiqatçıya, yaxud təhqiqat orqanının əməkdaşına həvalə edir;

 

[15] 03 dekabr 2015-ci il tarixli Q62-001-15 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201512030062, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 dekabr 2015-ci il) ilə «Törədilmiş və hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında» Təlimatın 5.1.2-ci yarımbənddə «təmin» sözü «təşkil» sözü ilə əvəz olunmuşdur.

 

[16] 03 dekabr 2015-ci il tarixli Q62-001-15 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201512030062, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 dekabr 2015-ci il) ilə «Törədilmiş və hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında» Təlimatın 5.4-cü bəndin dördüncü abzasında «təhqiqat orqanının rəisini» sözləri «təhqiqat orqanının rəhbərini (ərazi polis bölməsinin rəisi)» sözləri ilə əvəz edilmişdir.