AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın nv

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ ARXİV İDARƏSİNİN KOLLEGİYASININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

06.04.2018

Qeydiyyat nmrəsi

3

Adı

Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 2017-ci il 12 iyun tarixli 5 nmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Dvlət və bələdiyyə orqanlarında, idarə, təşkilat və məssisələrdə arxiv işinin təşkilinə dair Təlimatda dəyişiklik edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qvvəyə minmə tarixi

15.04.2018

Azərbaycan Respublikasının Vahid hquqi təsnifatı zrə indeks kodu

100.070.000

Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi

15201804060003

Hquqi aktın Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

14.04.2018

 

 

Ttn məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 1 dekabr tarixli 887-VQ nmrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli 1774 nmrəli Fərmanının 3-c hissəsinin icrası məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-c il 27 sentyabr tarixli 934 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi haqqında Əsasnamənin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq

 

KOLLEGİYA QƏRARA ALIR:

 

1. Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 2017-ci il 12 iyun tarixli 5 nmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Dvlət və bələdiyyə orqanlarında, idarə, təşkilat və məssisələrdə arxiv işinin təşkilinə dair Təlimatın 5.8-ci bəndinin ikinci cmləsində siqaret sz ttn sz ilə əvəz edilsin.

2. İdarənin Komplektləşdirmə, idarə arxivləri və kargzarlıq şbəsi bu qərarın Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi n Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını gn ərzində təmin etsin.

3. Qərarın icrasına nəzarət rəis mavini Ə. Rəsulova həvalə olunsun.

 

İdarənin rəisi Ataxan Paşayev