AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın nv

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ ARXİV İDARƏSİNİN KOLLEGİYASININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

10.04.2018

Qeydiyyat nmrəsi

4

Adı

Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 2016-cı il 12 aprel tarixli 3/1 nmrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş Dvlət orqanlarının, idarə, məssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma mddətləri gstərilməklə nmunəvi Siyahısı və onun tətbiq olunmasına dair gstərişdə dəyişiklik edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qvvəyə minmə tarixi

17.04.2018

Azərbaycan Respublikasının Vahid hquqi təsnifatı zrə indeks kodu

100.070.000

Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi

15201804100004

Hquqi aktın Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

16.04.2018

 

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 15 dekabr tarixli 931-VQD nmrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2018-ci il 31 yanvar tarixli 3612 nmrəli Sərəncamının 1.3-c bəndinin icrası məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-c il 27 sentyabr tarixli 934 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi haqqında Əsasnamənin 15-ci hissəsini rəhbər tutaraq

 

KOLLEGİYA QƏRARA ALIR:

 

1. Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 2016-cı il 12 aprel tarixli 3/1 nmrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş Dvlət orqanlarının, idarə, məssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma mddətləri gstərilməklə nmunəvi Siyahısı və onun tətbiq olunmasına dair gstərişin 438-ci bəndinin 2-ci stununda təhqiqatı sz araşdırılması sz ilə əvəz edilsin.

2. İdarənin Komplektləşdirmə, idarə arxivləri və kargzarlıq şbəsi bu qərarın Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi n Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını gn ərzində təmin etsin.

3. Qərarın icrasına nəzarət rəis mavini Ə. Rəsulova həvalə olunsun.

 

İdarənin rəisi Ataxan Paşayev