AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın nv

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı

Qəbul edildiyi tarix

30.05.2017

Qeydiyyat nmrəsi

14/1

Adı

Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydasında dəyişiklik edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qvvəyə minmə tarixi

14.06.2017

Azərbaycan Respublikasının Vahid hquqi təsnifatı zrə indeks kodu

090.060.000

Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi

23201705300141

Hquqi aktın Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

13.06.2017

 

 

Pul təklifi zərində nəzarətin gcləndirilməsi və qiymət sabitliyinin dəstəklənməsi, eləcə də pul siyasətinin effektivliyinin artırılmasıməqsədilə Azərbaycan RespublikasıMərkəzi Bankının İdarə Heyəti Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.0.17-ci və 32.1-ci maddələrinə əsasən

 

QƏRARA ALIR:

 

1. Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydasındadəyişiklik təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu dəyişiklik 2017-ci il 1 avqust tarixindən qvvəyə minsin.

3. Hquq departamentinə (R.Məlikova) tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gn mddətində Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi n Azərbaycan RespublikasınınƏdliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin.

 

Sədr

Elman Rstəmov

 


 

 

Təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının

Mərkəzi Bankı

Qərar № 14/1

30 may 2017-ci il

 

Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydasında dəyişiklik

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 2012-ci il 10 iyul tarixli 16/1 nmrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydasının 3.5-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

3.5. Bank məcburi ehtiyatları hesablama bazasına daxil olan milli valyutada və qiymətli metallarda depozitlər zrə Mərkəzi Bankda olan manatla mxbir hesabında, xarici valyutada olan depozitlər zrə isə Mərkəzi Bankda istənilən xarici valyutada olan mxbir hesabında saxlamalıdır.