AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın nv

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

30.11.2012

Qeydiyyat nmrəsi

Q74-001-12

Adı

Nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi zrə inzibati reqlamentin təsdiq edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qvvəyə minmə tarixi

12.12.2012

Azərbaycan Respublikasının Vahid hquqi təsnifatı zrə indeks kodu

180.010.000

Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi

15201211300074

Hquqi aktın Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

11.12.2012

 

 

Dvlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hquqi şəxslərin elektron xidmətlər gstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nmrəli Fərmanının 2-1-ci hissəsinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə, [1]

 

KOLLEGİYA QƏRARA ALIR:

 

1. Nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi zrə inzibati reqlament təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Qərar qəbul edildiyi gndən 3 gn mddətində Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi n Ədliyyə Nazirliyinə gndərilsin.

3. Qərar respublika daxili işlər orqanlarında elan edilsin.

 

Kollegiyanın sədri,

general-polkovnik

 

Ramil Usubov

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının 30 noyabr 2012-ci il tarixli Q74-001-12 nmrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

 

Nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi zrə inzibati reqlament

 

1. mumi mddəalar

1.1. Elektron xidmətin adı: nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi.

1.2. Elektron xidmətin məzmunu: bu xidmət nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi qaydasını nəzərdə tutur.

1.3. Elektron xidmətin gstərilməsinin hquqi əsası:

1.3.1. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 29-cu maddəsinin II-I hissəsi;

1.3.2. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 22 noyabr tarixli 24 nmrəli Fərmanının 2-ci hissəsi;

1.3.3. Dvlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hquqi şəxslərin elektron xidmətlər gstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nmrəli Fərmanının 2-ci hissəsi; [2]

1.3.4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər gstərilməsi Qaydaları və Elektron xidmət nvlərinin Siyahısının 2.10-cu bəndi. [3]

1.4. Elektron xidməti gstərən dvlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dvlət Yol Polis İdarəsi (bundan sonra-DİN BDYPİ).

1.5. Elektron xidmətin digər icraıları: yoxdur.

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: qismən.

1.7. Elektron xidmətin icra mddəti: bir iş gn ərzində.

1.8. Elektron xidmətin gstərilməsinin nəticəsi: hquqi və fiziki şəxslər tərəfindən sifariş edilmiş nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyası zrə dvlət qeydiyyat nişanının verilməsi.

2. Elektron xidmətin gstərilməsinin həyata keirilməsi

2.1. Elektron xidmətin nv: interaktiv.

2.2. Elektron xidmət zrə dəniş: dənişli.

2.2.1. Xidmət zrə dənişin hquqi əsası:

Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 29-cu maddəsinin II və II-I hissələri;

Dvlət rsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 18.65.6-cı maddəsinə əsasən dvlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə grə dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyası zrə:

 

Dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin kombinasiyası

Dvlət rsumunun məbləği (manatla)

 

seriyası mxtəlif hərflərdən ibarət olduqda

seriyası eyni hərflərdən ibarət olduqda

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009

1500

2500

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

1000

1500

111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999

500

1000

 

Nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi n dvlət rsumları 3 nmrəli əlavəyə uyğun olaraq Dvlət xəzinədarlığı orqanlarında vergi və digər bdcə dənişləri krləcək hesablar zrə dənilir.[4]

Yuxarıdakı qeyd edilən cədvəldə gstərilmiş rəqəm və ya hərflərin kombinasiyası istisna olmaqla, digər dvlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə, habelə cədvəl hissəsində gstərilmiş rəqəm və ya hərflərin kombinasiyası da daxil olmaqla, dvlət qeydiyyat nişanının təkrar verilməsinə grə 22 manat məbləğində dvlət rsumu dənilir.

DİN BDYPİ-nin bank rekvizitləri:

Baş Dvlət Yol Polisi İdarəsi VEN 9900063851

1 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi

VEN: 1700986181

ABB Mərkəzi filialı

VEN 9900001881

kod: 805722

m/h 0137010002944

S.W.İ.F.T Bik: İBAZAZ2X

H/h 33205019449328518204

dəmə sulları: bank, pot, plastik kart, elektron dəmə sistemləri və ya internet vasitəsi ilə.

2.3. Elektron xidmətin istifadəiləri: hquqi və fiziki şəxslər.

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri:

http://mia.gov.az

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma:

- http://mia.gov.az/?/az/content/29771/

- e-pot: info@mia.gov.az, info@dyp.gov.az

- telefon: +994 12 590-81-25, +994 12 590-81-35

2.6. Elektron xidmətin gstərilməsi n tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması:

2.6.1. elektron xidmətin gstərilməsi n istifadəi tərəfindən ərizəyə (Əlavə №1, Əlavə №2) aşağıdakılar əlavə olunur:

1) Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin (mvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində əcnəbinin daimi və ya mvəqqəti yaşamaq n icazə vəsiqəsinin və ya Azərbaycan Respublikasının hdudlarında istifadə edilməsi n vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin) nmrəsi və verilmə tarixi, Azərbaycan Respublikasında mvəqqəti olan, habelə mvəqqəti olma mddəti uzadılan əcnəbilər n onların pasportu və ya şəxsiyyəti təsdiq edən digər sərhədkemə sənədinin skan edilmiş surəti;[5]

2) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məyyən edilmiş qaydada onun sahibliyini təsdiq edən aşağıdakı sənədlərdən aidiyyəti olanının skan edilmiş surəti:

- istehsalı zavodun, yaxud nəqliyyat vasitəsinə xsusi avadanlıq quraşdırmış zavodun təhvil-təslim aktı və nəqliyyat vasitəsinin satılması barədə istehsalı məssisənin verdiyi arayış-hesab. Təhvil-təslim aktı itirildikdə sadalanan sənədlərdən biri təqdim edilə bilər: nəqliyyat vasitəsinin həmin məssisəyə daşınması barədə dəmir yolunun verdiyi qaimə, istehsalı zavod tərəfindən verilmiş (nəqliyyat vasitəsinin şassisinin, banının nmrələri yazılmış) arayış, pasport, istehsalı zavodun sertifikatı;

- komisyon və ticarət təşkilatlarının verdiyi arayış-hesab;

- vətəndaşların mlkiyyətinə satılması istisna olmaqla, Mdafiə Nazirliyinin və digər silahlı birləşmələrin mvafiq qurumlarının verdiyi hesab-naryad, hərbi hissənin yekun aktı və texniki vəziyyət haqqında akt;

- əl ilə idarə edilən avtomobillərin, yaxud motoarabacıqların verilməsi barədə sosial təminat orqanlarının arayışı;

- qanunvericiliklə məyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş bağışlama, pay və ya ləğv etmə mqaviləsi, yaxud nəqliyyat vasitəsinə mlkiyyət və vərəsəlik hququ verilməsi barədə şəhadətnamələr;

- qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər sənədlər və ya məhkəmənin qərarı;

3) dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyası zrə dvlət qeydiyyat nişanlarının verilməsi n dvlət rsumunun dənilməsi barədə bank və ya pot qəbzinin əslinin, elektron dəmə sistemləri, o cmlədən internet vasitəsilə dənildikdə mvafiq dəmə sistemindən ıxarışın, dəyicinin hesabından krldkdə isə dənişin icrasını təsdiqləyən bank və ya pot sənədinin (bilavasitə elektron xidmətin gstərildiyi internet səhifəsində dənilməsi halı istisna olmaqla) skan edilmiş surəti;[6]

4) xarici dvlətlərdən alınaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisinə hquqi və fiziki şəxslər tərəfindən gətirilmiş nəqliyyat vasitəsi n gmrk orqanlarının verdiyi icazə sənədinin, nəqliyyat vasitəsinin əvvəl qeydə alındığı dvlətin daimi qeydiyyatından ıxarıldığına dair sənədin skan edilmiş surəti, onun qeydiyyat və ya tranzit nişanlarının nmrələri.

3. Elektron xidmətin gstərilməsi n inzibati prosedurlar

3.1. Dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyası zrə sifarişin verilməsi istifadəilər n daim aıqdır və mraciət edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz.

3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər n sorğu:

3.2.1. sorğunun formalaşdırılması: istifadəi tərəfindən DİN BDYPİ-nin internet informasiya ehtiyatının elektron xidmət blməsində rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyalarının ardıcıllığı zrə dvlət qeydiyyat nişanı sərbəst seilərək sifariş verilməsi n ərizə forması elektron xidmətin təqdim edildiyi internet nvanından yklənərək doldurulur və bu reqlamentin 2.6.1-ci yarımbəndində gstərilənlərdən aidiyyəti olanlarla birlikdə həmin elektron nvana təqdim edilir;

3.2.2. sorğunun qəbulu: sorğu internet səhifəsinə daxil olduğu gn qeydiyyata alınır və sorğunun qəbul edilməsi ilə bağlı istifadəinin elektron potuna dərhal bildiriş gndərilir.

3.3. Elektron xidmətin gstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.3.1. sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları: istifadəi tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyası zrə dvlət qeydiyyat nişanlarının verilməsi n təqdim olunmuş sənədlərdə atışmazlıqlar (ərizə formasının tam doldurulmaması, bu reqlamentin 2.6.1-ci yarımbəndində gstərilənlərdən birinin və ya bir neəsinin ərizəyə əlavə olunmaması) aşkar edildikdə, sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina edilir və imtinanın səbəbləri barədə ərizəinin elektron potuna dərhal məlumat gndərilir.

Elektron xidmətin gstərilməsindən imtina istifadəinin nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyası ilə bağlı sifarişin verilməsi ilə əlaqədar DİN BDYPİ-nin elektron xidmətlər blməsinə yenidən mraciət etməsinə mane olmur;

3.3.2. sorğunun qəbulu: istifadəi tərəfindən təqdim edilmiş sənədlər bu reqlamentin 2.6-cı bəndində gstərilənlərə uyğun olduqda sorğu qəbul olunur.

3.4. Sorğunun icrası:

3.4.1. ardıcıl hər bir inzibati əməliyyat, o cmlədən məsul şəxs haqqında məlumat: sorğu qəbul edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-c il 27 sentyabr tarixli 935 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Dvlət orqanlarında, dvlət mlkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dvlətə məxsus olan hquqi şəxslərdə və bdcə təşkilatlarında kargzarlığın aparılmasına dair Təlimata uyğun olaraq dərhal qeydiyyata alınır və baxılması n DİN BDYPİ-nin ərazi zrə qeydiyyat-imtahan və texniki baxış məntəqələrinə elektron formada (internet vasitəsi ilə) nvanlanır.[7]

Sorğunun icrası zrə DİN BDYPİ-nin ərazi zrə qeydiyyat-imtahan və texniki baxış məntəqəsinin rəhbəri bilavasitə məsuliyyət daşıyır;

3.4.2. hər bir inzibati əməliyyatın məzmunu, yerinə yetirilmə mddəti və/və ya maksimal yerinə yetirilmə mddəti: sənədlər DİN BDYPİ-nin ərazi zrə qeydiyyat-imtahan və texniki baxış məntəqələrində baxıldığı zaman aradan qaldırılması mmkn olan və imtina n əsas olmayan atışmazlıqlar aşkar edildikdə, onların 5 gn mddətində aradan qaldırılması barədə istifadəiyə elektron potla dərhal bildiriş gndərilir.

İstifadəi tərəfindən gndərilən sənədlərdə atışmazlıqlar aşkar edilmədikdə və ya aşkar edilmiş atışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra sorğuya baxılması davam edir və sifariş edilmiş dvlət qeydiyyat nişanın verilməsi məqsədi ilə DİN BDYPİ-nin ərazi zrə qeydiyyat-imtahan və texniki baxış məntəqələri nəqliyyat vasitəsinin mayinəyə təqdim edilməsinin tarixi, vaxtı və yeri barədə istifadəinin elektron pot nvanına məlumat gndərir;

 

3.4.3. inzibati əməliyyatda iştirak edən digər dvlət qurumu haqqında məlumat: [8]

Yoxdur.

3.4.4. inzibati prosedurun nəticəsi və onun verilməsi qaydası: nəqliyyat vasitəsi DİN BDYPİ-nin ərazi zrə qeydiyyat-imtahan və texniki baxış məntəqələri tərəfindən məyyən edilmiş tarixdə və vaxtda (nvbəsiz) mayinədən keirilməlidir. Nəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya sərəncam vermək hququ olan digər şəxs barəsində qanuni qvvəyə minmiş və icrası təxirə salınmamış və ya icrasına mhlət verilməmiş yol hərəkəti və yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta haqqında iş zrə tətbiq edilən cərimə dənildikdən və nəqliyyat vasitəsi mayinəyə təqdim edildikdən sonra 30 dəqiqə ərzində DİN BDYPİ-nin ərazi zrə imtahan-qeydiyyat və texniki baxış məntəqəsində Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 27-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq, onun mhərrik, ban və şassi nmrə gstəriciləri, habelə rəngi tutuşdurulur, uyğunsuzluq aşkar edildikdə ərizəiyə məlumat verilir və bunlar aradan qaldırıldıqdan sonra dvlət qeydiyyat hərəkətləri aparılaraq, nəqliyyat vasitəsinin sahibinə dvlət qeydiyyat nişanı verilir.[9]

3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət: elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarəti DİN BDYPİ həyata keirir.

3.5.1. nəzarət forması: kargzarlıq;

Daxil olan mraciətlərin avtomatlaşdırılmış rejimdə mtəmadi monitorinqi.

3.5.2. nəzarət qaydası: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-c il 27 sentyabr tarixli 935 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Dvlət orqanlarında, dvlət mlkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dvlətə məxsus olan hquqi şəxslərdə və bdcə təşkilatlarında kargzarlığın aparılmasına dair Təlimatla məyyən edilmiş qaydada.[10]

3.6. Elektron xidmətin gstərilməsi zrə mbahisələr:

3.6.1. istifadəinin şikayət etmək hququ haqqında məlumat: yaranan mbahisələrlə bağlı istifadəi ona elektron xidməti gstərmiş DİN BDYPİ-nin ərazi zrə qeydiyyat-imtahan və texniki baxış məntəqəsinin rəhbərinin tabe olduğu yuxarı orqana inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət edə bilər;[11]

3.6.2. şikayətin əsaslandırılması və baxılması n lazım olan informasiya: şikayət ərizəsi İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 74-c maddəsinə uyğun olmalıdır;

3.6.3. şikayətə baxılma mddəti: şikayətə İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 78-ci maddəsində məyyən olunmuş mddətdə baxılır.

 


 

 

Nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi zrə inzibati reqlamentə

1 nmrəli Əlavə

 

 

 

Fiziki şəxslər n

 

Baş Dvlət Yol Polisi İdarəsinin ______________________________________qeydiyyat məntəqəsinə

Fiziki şəxs_____________________________________________________________tərəfindən

(soyadı, adı, atasının adı)

Əlaqə vasitələri:

Telefon, faks nmrələri:

elektron pot nvanı:

 

Ə R İ Z Ə

 

Xahiş edirəm_______________________________________________________________________________________

(harada və kimdən alındığını gstərməli)

______________________________________________________________________________________aldığım

nəqliyyat vasitəsini qeydiyyata alıb, _______________________________________________________________

(qeydiyyat hərəkətinin adı gstərilir)

dvlət qeydiyyat nişanları və qeydiyyat şəhadətnaməsi verəsiniz.

Buraxılış ili_________________Markası__________________________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin tipi ___________________________Banın tipi___________________________________________

Dvlət qeydiyyat nişanı __________________tranzit N-si ____________qeydiyyat şəhadətnaməsi_______________

Mhərrik N-si ______________________________________, Rəngi_____________________________________________

Ban N-si ___________________________ Şassi N-si______________________________________

Maksimum ktləsi (yk avtomobilləri n)_____________________________________________________________

Yksz ktləsi (yk avtomobilləri n)_________________________________________________________________

Dayanacaq yerinin nvanı_____________________________________________________________________________

Ərizəyə aşağıdakılar əlavə edilir:

_____________________________________________________________________________________________

Qeydiyyata alınmış əvvəlki rayon:____________________________________________________________

Qeydiyyat hərəkətləri sahibin nmayəndəsi tərəfindən aparılır:

_______________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 

Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası və nmrəsi _______________________________________________________________

 

Əlaqə vasitələri:

Telefon, faks nmrələri:

elektron pot nvanı:__________________________________________

Vəkalətnamə_________________________________________________________________________________

(nə vaxt, kim tərəfindən verilib, reyestr N-si, tarixi)

Şəxsi imzası______________________________________

_________________________20 ______il

 

 


 

 

Nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi zrə inzibati reqlamentə

2 nmrəli Əlavə

 

Hquqi şəxslər n

Baş Dvlət Yol Polis İdarəsinin _______________________________________________________qeydiyyat məntəqəsinə

Ə R İ Z Ə

___________________________________________________________________________________tərəfindən

(hquqi şəxsin adı)

_______________________________________________________________

Hquqi şəxsin nvanı ________________________________________________________________________

Əlaqə vasitələri: telefon, faks nmrələri, e-pot nvanları____________________________________

Rayon________________________________________________ telefon №-si_________________

Nəqliyyat vasitəsinin dayanacağının(qarajın) nvanı____________________________________________

Rayon_______________________________________ telefon №-si_________________

Xahiş olunur_________________________________________________________________________________

(işin mahiyyəti izah edilir)

Gstərilən sənədlər ərizəyə əlavə edilir:

1.____________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsi barədə məlumat

1. Nəqliyyat vasitəsinin tipi

 

2. Markası, modeli

3. Banın tipi

 

4. İstehsalı zavod

5. Buraxılış ili

 

6. Mhərrik №-si

7. Ban №-si

 

8. Şassi №-si

9. Maksimum ktləsi

 

(yk avtomobilləri cn)

10. Rəngi

11. Yksz ktləsi

 

(yk avtomobilləri cn)

12. Dvlət q.n. ___________________________

13. Qeydiyyat şahadətnaməsi

 

14. Tranzit №-si

 

Nəqliyyat vasitəsinin sənədləşdirilməsi Dvlət Yol Polisinə etibar edilir _____________________

____________________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

Şəxsi imzası təsdiq edilir

Rəhbərin imzası

Baş mhasibin imzası

M.Y.

_____________________________________________________________________________________________

 

 


 

 

Nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi zrə inzibati reqlamentə 3 nmrəli əlavə[12]

 

 

DVLƏT XƏZİNƏDARLIĞI ORQANLARINDA VERGİ VƏ DİGƏR BDCƏ DƏNİŞLƏRİ KRLƏCƏK HESABLAR

 

 

Xəzinədarlıq orqanın

Bankın

SN

Adı

VEN-i

Hesablaşma hesabı

Adı

VEN-i

Kodu

Mxbir hesabı

SWIFT

 

Naxıvan Muxtar Respublikası Vergilər Nazirliyi zrə

1

Mərkəzi Xəzinədarlıq

0200003621

AZ21NABZ12360100000000005 944

Mərkəzi Bank Naxıvan MR İdarəsi

0200087741

502906

AZ88NABZ01451700000000012944

BIK NABZAZ2C

2

Naxıvan şəhər maliyyə şbəsi

0200004671

AZ47AIIB320510194431002015 00

Kapital Bankın Naxıvan MR Baş idarəsi

0200001911

200015

AZ37NABZ01350100000000001944

BIK AIIBAZ 2X

3

Babək ҮХО

0300003761

AZ09AIIB320510194430602011 30

Kapital Bankın Babək filialı

0200001911

200305

AZ37NABZ01350100000000001944

BIK AIIBAZ 2X

4

Şərur YXO

0700025021

AZ60AIIB320510194433602011 33

Kapital Bankın Şərur filialı

0200001911

200338

AZ37NABZ01350100000000001944

BIK AIIBAZ 2X

5

Ordubad YXO

0400003361

AZ26AIIB320510194431602011 31

Kapital Bankın Ordubad filialı

0200001911

200316

AZ37NABZ01350100000000001944

BIK AIIBAZ 2X

6

Culfa YXO

0600012141

AZ43AIIB320510194432602011 32

Kapital Bankın Culfa filialı

0200001911

200327

AZ37NABZ01350100000000001944

BIK AIIBAZ 2X

7

Şahbuz YXO

0800005821

AZ77AIIB320510194434602011 34

Kapital Bankın Şahbuz filialı

0200001911

200349

AZ37NABZ01350100000000001944

BIK AIIBAZ 2X

8

Sədərək YXO

0500009191

AZ94AIIB320510194435602011 35

Kapital Bankın Sədərək filialı

0200001911

200350

AZ37NABZ01350100000000001944

BIK AIIBAZ 2X

9

Kəngərli YXO

0900000241

AZ42AIIB320510194489602011 89

Kapital Bankın Kəngərli filialı

0200001911

200899

AZ37NABZ01350100000000001944

BIK AIIBAZ 2X

 

Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamenti və Xsusi Rejimli Vergi Departamenti

10

Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamenti

1403006271

AZ17CTRE00000000000002117 131

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

 

2 saylı ƏVD zrə

11

Sumqayıt YXO

2900380561

AZ34CTRE00000000000002116 631

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

12

Abşeron YXO

3100030961

AZ66CTRE00000000000002116 831

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

13

Xızı YXO

7800010811

AZ94A1IB320510194424002011 24

Kapital Bankın Xızı filialı

9900003611

200242

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ2X

14

Siyəzən YXO

7100009511

AZ39AIIB320510194455002011 55

Kapital Bankın Siyəzən filialı

9900003611

200554

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ2X

15

Qubadlı YXO

4600022691

AZ85TU RA36015002260700102 944

Turanbank ASC-nin Sumqayıt filialı

1300016391

508212

AZ26NABZ01350100000000027944

TURAAZ22

16

Zəngilan YXO

5200019771

AZ05IBAZ360100194497599103 24

ABB-nin Binəqədi filialı 3 saylı Xırdalan şbəsi

9900001881

805982

AZ03NABZ01350100000000002944

IBAZAZ2X

17

Şuşa YXO

8600007501

AZ68IBAZ360100194497599022 06

ABB-nin Nərimanov filialı

9900001881

805540

AZ03NABZ01350100000000002944

IBAZAZ2X

 

3 saylı ƏVİ zrə

18

Quba YXO

4500248461

AZ37AIIB320510194465002461 65

Kapital Bankın Quba filialı

9900003611

200651

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ2X

19

Qusar YXO

4700077491

AZ17AIIB320510194448002011 48

Kapital Bankın Qusar filialı

9900003611

200480

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ2X

20

Şabran YXO

5000051201

AZ95IBAZ360100194495800432 53

ABB-nin Şabran filialı

9900001881

805465

AZ03NABZ01350100000000002944

IBAZAZ2X

21

Xamaz YXO

7700127931

AZ05CTRE00000000000002114 631

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ22

 

4 saylı ƏVİ zrə

22

Şamaxı YXO

8400082981

AZ89CTRE00000000000002112 731

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

23

Ağsu YXO

3500052631

AZ22AIIB320510194454002011 54

Kapital Bankın Ağsu filialı

9900003611

200543

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

24

Qobustan YXO

4800016471

AZ37AIIB320510194472002011 72

Kapital Bankın Qobustan filialı

9900003611

200725

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

 

5 saylı ƏVİ zrə

25

Şirvan YXO

2100090341

AZ40CTRE00000000000002113 031

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

26

Neftala YXO

6500017871

AZ95AIIB320510194464002011 64

Kapital Bankın Neftala filialı

9900003611

200640

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

27

Saatlı YXO

6700050671

AZ86CTRE00000000000002114 531

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ22

28

Sabirabad YXO

6800086231

AZ46AIIB320510194444002011 44

Kapital Bankın Sabirabad filialı

9900003611

200446

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

29

Salyan YXO

7000035491

AZ12AIIB320510294443002011 43

Kapital Bankın Salyan filialı

9900003611

200435

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

30

Hacıqabul YXO

8100050691

AZ78AIIB320510194463002011 63

Kapital Bankın Hacıqabul filialı

9900003611

200639

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

31

Cəbrayıl YXO

8200028541

AZ18AIIB320510194488002011 88

Kapital Bankın Cəbrayıl filialı

9900003611

200888

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

 

6 saylı ƏVİ zrə

32

Lənkəran YXO

2600129371

AZ74CTRE00000000000002112 031

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

33

Astara YXO

3700004621

AZ08AIIB320510194476002011 76

Kapital Bankın Astara filialı

9900003611

200769

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ2X

34

Biləsuvar YXO

4100023841

AZ73CTRE00000000000002112 631

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

35

Yardımlı YXO

5600023671

AZ88AIIB320510194475002011 75

Kapital Bankın Yardımlı filialı

9900003611

200758

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ2X

36

Lerik YXO

6300016371

AZ71AIIB320510194474002011 74

Kapital Bankın Lerik filialı

9900003611

200747

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

37

Masallı YXO

6400037221

AZ44AIIB320510194461002011 61

Kapital Bankın Masallı filialı

9900003611

200617

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ2X

38

Cəlilabad YXO

8300054691

AZ57CTRE00000000000002112 531

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

 

8 saylı ƏVİ zrə

39

Beyləqan YXO

3900204011

AZ22CTRE00000000000002114 131

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

40

Ağcabədi YXO

3400050221

AZ36CTRE00000000000002115 431

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

41

İmişli YXO

5500116521

AZ49AIIB320510194467002011 67

Kapital Bankın İmişli filialı

9900003611

200673

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

42

Fzuli YXO

7500063841

AZ98AIIB320510194487002011 87

Kapital Bankın Fzuli filialı

9900003611

200877

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

43

Laın YXO

6200023951

AZ86AIIB320510194492002011 92

Kapital Bankın Laın filialı

9900003611

200929

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ2X

44

Xocavənd YXO

7900013321

AZ41AIIB320510194440002021 40

Kapital Bankın Beyləqan filialı

9900003611

200402

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

 

9 saylı ƏVİ zrə

45

Gyay YXO

6000130721

AZ59CTRE00000000000002111 331

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ22

46

Ağdaş YXO

3300102051

AZ27AIIB320510194460002011 60

Kapital Bankın Ağdaş filialı

9900003611

200606

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

47

Zərdab YXO

5300060531

AZ80AIIB320510194446002011 46

Kapital Bankın Zərdab filialı

9900003611

200468

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

48

Krdəmir YXO

5700086441

AZ26CTRE00000000000002111 731

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

49

Ucar YXO

7400009951

AZ25AIIB320510194477002011 77

Kapital Bankın Ucar filialı

9900003611

200770

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

 

10 saylı ƏVİ zrə

50

Qəbələ YXO

4400108761

AZ42CTRE00000000000002111 831

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZO1360100000000003944

CTREAZ 22

51

Ismayıllı YXO

5400017821

AZ10CTRE00000000000002111 631

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

52

Oğuz YXO

6600067641

AZ66AIIB320510194468002011 68

Kapital Bankın Oğuz filialı

9900003611

200684

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

 

11 saylı ƏVD zrə

53

Yevlax YXO

2200103611

AZ69CTRE00000000000002115 031

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

54

Mingəevir YXO

2700140271

AZ82AIIB320510194429002011 29

Kapital Bankın Mingəevir filialı

9900003611

200297

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ2X

55

Şəki YXO

3000104011

AZ03AIIB320510194470002011 70

Kapital Bankın Şəki filialı

9900003611

200703

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

56

Bərdə YXO

4000183681

AZ85CTRE00000000000002115 131

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

57

Tər-Tər YXO

7200062591

AZ63AIIB320510194445002011 45

Kapital Bankın Tərtər filialı

9900003611

200457

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

58

Ağdam YXO

3200025931

AZ81AIIB320510194486002011 86

Kapital Bankın Ağdam filialı

9900003611

200866

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

59

Xocalı YXO

8000001601

AZ95AIIB320510294450009211 50

Kapital Bankın Naftalan filialı

9900003611

200565

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

 

12 saylı ƏVD zrə

60

Gəncə YXO

2300284441

AZ44CTRE00000000000002110 631

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ22

61

Naftalan YXO

2800017031

AZ56AIIB320510194456002011 56

Kapital Bankın Naftalan filialı

9900003611

200565

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

62

Daşkəsən YXO

4900015561

AZ47AIIB320510194484002011 84

Kapital Bankın Daşkəsən filialı

9900003611

200844

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ2X

63

Goranboy YXO

6100026981

AZ51AIIB320510194450002011 50

Kapital Bankın Goranboy filialı

9900003611

200509

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

64

Samux YXO

6900047491

AZ64AIIB320510194485002011 85

Kapital Bankın Samux filialı

9900003611

200855

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ2X

65

Gygl YXO

7600031051

AZ30AIIB320510194483002011 83

Kapital Bankın Xanlar filialı

9900003611

200833

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

66

Kəlbəcər YXO

5800005801

AZ65AIIB320510194428002011 28

Kapital Bankın Kəpəz filialı

9900003611

200286

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

 

13 saylı ƏVİ zrə

67

Zaqatala YXO

5100115391

AZ77CTRE00000000000002110 231

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ22

68

Qax YXO

4300088051

AZ20AIIB320510194471002011 71

Kapital Bankın Qax filialı

9900003611

200714

AZ37NABZ01350100000000001944

AII BAZ 2X

69

Balakən YXO

3800063541

AZ83AIIB320510194469002011 69

Kapital Bankın Balakən filialı

9900003611

200695

AZ37NABZ01350100000000001944

AII BAZ 2X

 

14 saylı ƏVİ zrə

70

Şəmkir YXO

8500155391

AZ97AIIB320510194447002011 47

Kapital Bankın Şəmkir filialı

9900003611

200479

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

71

Ağstafa YXO

3600068011

AZ85AIIB320510194452002011 52

Kapital Bankın Ağstafa filialı

9900003611

200521

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

72

Qazax YXO

4200117891

AZ14AIIB320510194436602011 36

Kapital Bankın Qazax filialı

9900003611

200361

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

73

Gədəbəy YXO

5900063931

AZ87CTRE00000000000002113 931

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ22

74

Tovuz YXO

7300102661

AZ23CTRE00000000000002113 531

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ22

 


 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       3 aprel 2013-c il tarixli Q11-001-13 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201304030011, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 15 aprel 2013-c il)

2.       15 iyul 2013-c il tarixli Q22-001-13 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201307150022, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 22 iyul 2013-c il)

3.       29 avqust 2013-c il tarixli Q33-001-13 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201308290033, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 10 sentyabr 2013-c il)

4.       26 oktyabr 2013-c il tarixli Q51-001-13 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201310260051, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 6 noyabr 2013-c il)

5.       18 mart 2015-ci il tarixli Q9-001-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201503180009, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 mart 2015-ci il)

6.       9 sentyabr 2015-ci il tarixli Q29-001-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201509090029, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 14 sentyabr 2015-ci il)

7.       7 dekabr 2015-ci il tarixli Q68-001-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201512070068, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 dekabr 2015-ci il)

8.       12 sentyabr 2017-ci il tarixli Q37-001-17 nmrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201709120037, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 26 sentyabr 2017-ci il)

9.       10 noyabr 2017-ci il tarixli Q44-001-17 nmrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201711100044, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 16 noyabr 2017-ci il)

10.    5 iyun 2018-ci il tarixli Q30-001-18 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201806050030, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 iyun 2018-ci il)

11.    21 avqust 2018-ci il tarixli Q44-001-18 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201808210044, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 avqust 2018-ci il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 12 sentyabr 2017-ci il tarixli Q37-001-17 nmrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201709120037, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 26 sentyabr 2017-ci il) ilə Kollegiya qərarının preambulasına Dvlət orqanlarının szlərindən sonra və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hquqi şəxslərin szləri əlavə edilmişdir.

 

[2] 12 sentyabr 2017-ci il tarixli Q37-001-17 nmrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201709120037, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 26 sentyabr 2017-ci il) ilə Nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi zrə inzibati reqlamentin 1.3.3-c yarımbəndinə Dvlət orqanlarının szlərindən sonra və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hquqi şəxslərin szləri əlavə edilmişdir.

 

[3] 10 noyabr 2017-ci il tarixli Q44-001-17 nmrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201711100044, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 16 noyabr 2017-ci il) ilə Nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi zrə inzibati reqlamentin 1.3.4-c yarımbəndində Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları szlərindən sonra və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hquqi şəxslər szləri əlavə edilmişdir.

 

[4] 9 sentyabr 2015-ci il tarixli Q29-001-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201509090029, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 14 sentyabr 2015-ci il) ilə 2.2.1-ci yarımbəndin beşinci abzasında Dvlət xəzinədarlıq orqanlarında olan vergi və rsumların krlməli olduğu xəzinə hesablarının rekvizitləri haqqında Məlumat szləri Dvlət xəzinədarlığı orqanlarında vergi və digər bdcə dənişləri krləcək hesablar szləri ilə əvəz olunmuşdur.

 

[5] 26 oktyabr 2013-c il tarixli Q51-001-13 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201310260051, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 6 noyabr 2013-c il) ilə Nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi zrə inzibati reqlamentin 2.6.1-ci yarımbəndinin 1-ci hissəsində qeydiyyata alınması haqqında vəsiqənin szləri daimi və ya mvəqqəti yaşamaq n icazə vəsiqəsinin szləri ilə əvəz olunmuşdur və verilmə tarixi szlərindən sonra , Azərbaycan Respublikasında mvəqqəti olan, habelə mvəqqəti olma mddəti uzadılan əcnəbilər n onların pasportu və ya şəxsiyyəti təsdiq edən digər sərhədkemə sənədinin skan edilmiş surəti szləri əlavə edilmişdir.

 

[6] 18 mart 2015-ci il tarixli Q9-001-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201503180009, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 mart 2015-ci il) ilə Nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi zrə inzibati reqlamentin 2.6.1-ci yarımbəndinin 3-c hissəsində pot sənədin və yol vergisinin dənilməsi barədə sənədin szləri pot sənədinin szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 7 dekabr 2015-ci il tarixli Q68-001-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201512070068, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 dekabr 2015-ci il) ilə Nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi zrə inzibati reqlamentin 3.4.1-ci və 3.5.2-ci yarımbəndlərində Dvlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və məssisələrində szləri Dvlət orqanlarında, dvlət mlkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dvlətə məxsus olan hquqi şəxslərdə və bdcə təşkilatlarında szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 10 noyabr 2017-ci il tarixli Q44-001-17 nmrəli Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201711100044, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 16 noyabr 2017-ci il) ilə Nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi zrə inzibati reqlamentin 3.4.3-c yarımbəndində dvlət orqanı szləri dvlət qurumu szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 5 iyun 2018-ci il tarixli Q30-001-18 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201806050030, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 iyun 2018-ci il) ilə Nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi zrə inzibati reqlamentin 3.4.4-c yarımbəndinin ikinci cmləsində Nəqliyyat vasitəsi szləri Nəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya sərəncam vermək hququ olan digər şəxs barəsində qanuni qvvəyə minmiş və icrası təxirə salınmamış və ya icrasına mhlət verilməmiş yol hərəkəti və yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta haqqında iş zrə tətbiq edilən cərimə dənildikdən və nəqliyyat vasitəsi szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 7 dekabr 2015-ci il tarixli Q68-001-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201512070068, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 dekabr 2015-ci il) ilə Nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi zrə inzibati reqlamentin 3.5.2-ci yarımbəndlərində Dvlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və məssisələrində szləri Dvlət orqanlarında, dvlət mlkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dvlətə məxsus olan hquqi şəxslərdə və bdcə təşkilatlarında szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 21 avqust 2018-ci il tarixli Q44-001-18 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201808210044, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 avqust 2018-ci il) ilə Nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi zrə inzibati reqlamentin 3.6.1-ci yarımbəndindən (və ya) szləri ıxarılmışdır.

 

[12] 9 sentyabr 2015-ci il tarixli Q29-001-15 nmrəli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 15201509090029, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 14 sentyabr 2015-ci il) ilə 3 nmrəli əlavə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Nəqliyyat vasitələrinin dvlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi zrə inzibati reqlamentə 3 nmrəli əlavəyə

 

Dvlət xəzinədarlıq orqanlarında olan vergi və rsumların krlməli olduğu xəzinə hesablarının rekvizitləri haqqında

Məlumat

 

 

Xəzinədarlıq orqanın

Bankın

S N

Adı

VEN-i

Hesablaşma hesabı

Adı

VEN-i

Kodu

Mxbir hesabı

SWIFT

Naxıvan Muxtar Respublikası Vergilər Nazirliyi zrə

1

Mərkəzi

Xəzinadarlıq

0200003621

1232050005944

Mərkəzi Bank Naxıvan MR İdarəsi

0200087741

502906

AZ88NABZ01451700000000012944

BIK NABZAZ2C

2

Naxıvan şəhər maliyyə şbəsi

0200004671

32051019443100201500

Kapital Bankın Naxıvan MR Baş idarəsi

0200001911

200015

AZ37NABZ01350100000000001944

BIK AIIBAZ 2X

3

Babək YXO

0300003761

32051019443060201130

Kapital Bankın Babək filialı

0200001911

200305

AZ37NABZ01350100000000001944

BIK AIIBAZ 2X

4

Şərur YXO

0700025021

32051019443360201133

Kapital Bankın Şərur filialı

0200001911

200338

AZ37NABZ01350100000000001944

BIK AIIBAZ 2X

5

Ordubad YXO

0400003361

32051019443160201143

Kapital Bankın Ordubad filialı

0200001911

200316

AZ37NABZ01350100000000001944

BIK AIIBAZ 2X

6

Culfa YXO

0600012141

32051019443260201132

Kapital Bankın Culfa filialı

0200001911

200327

AZ37NABZ01350100000000001944

BIK AIIBAZ 2X

7

Şahbuz YXO

0800005821

32051019443460201134

Kapital Bankın Şahbuz filialı

0200001911

200349

AZ37NABZ01350100000000001944

BIK AIIBAZ 2X

8

Sədərək YXO

0500009191

32051019443560201135

Kapital Bankın Sədərək filialı

0200001911

200350

AZ37NABZ01350100000000001944

BIK AIIBAZ 2X

9

Kəngərli YXO

0900000241

32051019448960201189

Kapital Bankın Kəngərli filialı

0200001911

200899

AZ37NABZ01350100000000001944

BIK AIIBAZ 2X

Xsusi rejimli vergi xidməti Departamenti və Bakı şəhəri Vergilər Departamenti zrə

10

Bakı şəhəri Vergilər Departamenti

1400305751

2117131

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

2 saylı ƏVİ zrə

11

Sumqayıt YXO

2900380561

2116631

Dvlət Xəzinadarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

12

Abşeron YXO

3100030961

2116831

Dvlət Xəzinadarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

13

Xızı YXO

7800010811

32051019442400201124

Kapital Bankın Xızı filialı

9900003611

200242

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ2X

14

Siyəzən YXO

7100009511

32051019445500201155

Kapital Bankın Siyəzən filialı

9900003611

200554

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ2X

15

Qubadlı YXO

4600022691

3205001-02

Turanbank ASC-nin Sumqayıt filialı

1300016391

508212

AZ26NABZ01350100000000027944

TURAAZ22

16

Zəngilan YXO

5200019771

33205019449759910324

ABB-nın Binəqədi filialı 3 saylı Xırdalan şbəsi

9900001881

805982

AZ03NABZ01350100000000002944

IBAZAZ2X

17

Şuşa YXO

8600007501

33205019449759902206

ABB-nın Nərimanov filialı

9900001881

805540

AZ03NABZ01350100000000002944

IBAZAZ2X

3 saylı ƏVİ zrə

18

Quba YXO

4500248461

32051019446500246165

Kapital Bankın Quba filialı

9900003611

200651

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ2X

19

Qusar YXO

4700077491

102432050000

Kapital Bankın Qusar filialı

9900003611

200480

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ2X

20

Şabran YXO

5000051201

33205019449580043253

ABB-nın Şabran filialı

9900001881

805465

AZ03NABZ01350100000000002944

IBAZAZ2X

21

Xamaz YXO

7700127931

2114631

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ22

4 saylı ƏVİ zrə

22

Şamaxı YXO

8400082981

2112731

Dvlət Xəzinadarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

23

Ağsu YXO

3500052631

32051019445400201154

Kapital Bankın Ağsu filialı

9900003611

200543

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

24

Qobustan YXO

4800016471

32051019447200201172

Kapital Bankın Qobustan filialı

9900003611

200725

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

5 saylı ƏVİ zrə

25

Şirvan YXO

2100090341

2113031

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

26

Neftala YXO

6500017871

32051019446400201164

Kapital Bankın Neftala filialı

9900003611

200640

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

27

Saatlı YXO

6700050671

2114531

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

28

Sabirabad YXO

6800086231

32051019444400201144

Kapital Bankın Sabirabad filialı

9900003611

200446

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

29

Salyan YXO

7000035491

32051029444300201143

Kapital Bankın Salyan filialı

9900003611

200435

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

30

Hacıqabul YXO

8100050691

32051019446300201163

Kapital Bankın Hacıqabul filialı

9900003611

200639

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

31

Cəbrayıl YXO

8200028541

32051019448800201188

Kapital Bankın Cəbrayıl filialı

9900003611

200888

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

6 saylı ƏVİ zrə

32

Lənkəran YXO

2600129371

2112031

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

33

Astara YXO

3700004621

32051019447600201176

Kapital Bankın Astara filialı

9900003611

200769

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

34

Biləsuvar YXO

4100023841

2112631

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

35

Yardımlı YXO

5600023671

732050000

Kapital Bankın Yardımlı filialı

9900003611

200758

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

36

Lerik YXO

6300016371

132050000

Kapital Bankın Lerik filialı

9900003611

200747

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

37

Masallı YXO

6400037221

32051019446100201161

Kapital Bankın Masallı filialı

9900003611

200617

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

38

Cəlilabad YXO

8300054691

2112531

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

8 saylı ƏVİ zrə

39

Beyləqan YXO

3900204011

2114131

Dvlət Xəzinadarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

40

Ağcabədi YXO

3400050221

2115431

Dvlət Xəzinadarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

41

İmişli YXO

5500116521

32051019446700201167

Kapital Bankın İmişli filialı

9900003611

200673

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

42

Fzuli YXO

7500063841

32051019448700201187

Kapital Bankın Fzuli filialı

9900003611

200877

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

43

Laın YXO

6200023951

3205101944200201192

Kapital Bankın Laın filialı

9900003611

200929

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

44

Xocavənd YXO

7900013321

32051019444000202140

Kapital Bankın Beyləqan filialı

9900003611

200402

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

9 saylı ƏVİ zrə

45

Gyay YXO

6000130721

2111331

Dvlət Xəzinadarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

46

Ağdaş YXO

3300102051

32051019446000201160

Kapital Bankın Ağdaş filialı

9900003611

200606

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

47

Zərdab YXO

5300060531

32051019444600201146

Kapital Bankın Zərdab filialı

9900003611

200468

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

48

Krdəmir YXO

5700086441

2111731

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

49

Ucar YXO

7400009951

32051019447700201177

Kapital Bankın Ucar filialı

9900003611

200770

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

10 saylı ƏVİ zrə

50

Qəbələ YXO

4400108761

2111831

Dvlət Xəzinadarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

51

İsmayıllı YXO

5400017821

2111631

Dvlət Xəzinadarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

52

Oğuz YXO

6600067641

32051019446800201168

Kapital Bankın Oğuz filialı

9900003611

200684

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

11 saylı ƏVİ zrə

53

Yevlax YXO

2200103611

2115031

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

54

Mingəevir YXO

2700140271

32050019442900201129

Kapital Bankın Mingəevir filialı

9900003611

200297

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

55

Şəki YXO

3000104011

32051019447000201170

Kapital Bankın Şəki filialı

9900003611

200703

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

56

Bərdə YXO

4000183681

2115131

Dvlət Xəzinadarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

57

Tər-Tər YXO

7200062591

32051019444500201145

Kapital Bankın Tərtər filialı

9900003611

200457

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

58

Ağdam YXO

3200025931

32051019448600201186

Kapital Bankın Ağdam filialı

9900003611

200866

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

59

Xocalı YXO

8000001601

32051019445600202156

Kapital Bankın Goranboy filialı

9900003611

200509

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

12 saylı ƏVİ zrə

60

12 saylı ƏVİ

2300263061

2110631

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ22

61

Naftalan YXO

2800017031

32051019445600201156

Kapital Bankın Naftalan filialı

9900003611

200565

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

62

Daşkəsən YXO

4900015561

32051019448400201184

Kapital Bankın Daşkəsən filialı

9900003611

200844

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

63

Goranboy YXO

6100026981

32051019445000201150

Kapital Bankın Goranboy filialı

9900003611

200509

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

64

Samux YXO

6900047491

32051019448500201185

Kapital Bankın Samux filialı

9900003611

200855

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

65

Gygl YXO

7600031051

32051019448300201183

Kapital Bankın Xanlar filialı

9900003611

200833

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

66

Kəlbəcər YXO

5800005801

32051019442800201128

Kapital Bankın Kəpəz filialı

9900003611

200286

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

13 saylı ƏVİ zrə

67

Zaqatala YXO

5100115391

32051019443960201139

Kapital Bankın Zaqatala filialı

9900003611

200394

AZ37NABZ01350100000000001944

AII BAZ 2X

68

Qax YXO

4300088051

32051019447100201171

Kapital Bankın Qax filialı

9900003611

200714

AZ37NABZ01350100000000001944

AII BAZ 2X

69

Balakən YXO

3800063541

32051019446900201169

Kapital Bankın Balakən filialı

9900003611

200695

AZ37NABZ01350100000000001944

AII BAZ 2X

14 saylı ƏVİ zrə

70

Şəmkir YXO

8500155391

32051019444700201147

Kapital Bankın Şəmkir filialı

9900003611

200479

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

71

Ağstafa YXO

3600068011

32051019445200201152

Kapital Bankın Ağstafa filialı

9900003611

200521

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

72

Qazax YXO

4200117891

32051019443660201136

Kapital Bankın Qazax filialı

9900003611

200361

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ 2X

73

Gədəbəy YXO

5900063931

2113931

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22

74

Tovuz YXO

7300102661

2113531

Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

1401555071

210005

AZ41NABZ01360100000000003944

CTREAZ 22