AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

Aktın növü: MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI
Qəbul edildiyi tarix: 09.07.2012
Qeydiyyat nömrəsi: 3/10
Adı: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən normativ xarakterli aktların hazırlanması və qəbul edilməsi qaydalarına dəyişiklik edilməsi barədə
Rəsmi dərc edildiyi mənbə: ״Azərbaycan״ qəzeti № 150
Qüvvəyə minmə tarixi: 13.07.2012
Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu: 010.310.010
Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi: 22201207090310
Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix: 12.07.2012


Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seki Komissiyasının 9 dekabr 2011-ci il tarixli 15/50 nmrəli Qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seki Komissiyası tərəfindən normativ xarakterli aktların hazırlanması və qəbul edilməsi Qaydaları təsdiq edilmişdir.

Həmin Qaydaların 3.3-c bəndi Normativ-hquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa və Hquqi aktların Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi Qaydaları haqqında Əsasnaməyə uyğunlaşdırılmalıdır.

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seki Komissiyası yuxarıda qeyd edilənləri əsas gtrərək, Azərbaycan Respublikası Seki Məcəlləsinin 19.4-c, 19.14-c və 28.2-ci maddələrinə uyğun olaraq qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seki Komissiyası tərəfindən normativ xarakterli aktların hazırlanması və qəbul edilməsi Qaydalarının 3.3-c bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Komissiyanın aktları, həmin aktlarda onların qvvəyə minməsinin daha gec mddəti nəzərdə tutulmadıqda, Dvlət Reyestrinin elektron variantında dərc edildiyi gndən qvvəyə minir.

2. Həmin dəyişiklik Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi n Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə gndərilsin.

 

Sədr

Məzahir Pənahov

Katib

Arifə Muxtarova

Katib

Mikayıl Rəhimov